clear

zoeken

search

Tag: onderzoeken

Organisaties op het web: de nieuwe verwachtingen van de consument

Hoewel sociale media steeds serieuzer worden genomen in de culturele sector is het nog lang geen tijd om achterover te leunen. Dat veel mensen inmiddels cursussen hebben gevolgd wil nog niet zeggen dat sociale media ook daadwerkelijk worden geïntegreerd in het personeelsbeleid, de (digitale) beleidsplannen, public relations of marketing. Vaak komt het erop neer dat het […]

Lees meer

Twitter 2010: een onderzoek van Contentgirls.nl

Mensen die moeite doen verdienen waardering. Xaviera Ringeling (van Contentgirls.nl) dééd moeite. Zij stak zo’n 100 uur in een onderzoek naar het twittergedrag. Zij verwerkte daarbij de 50 antwoorden van 467 verschillende respondenten tot een rapport dat je door de illustraties best kleurrijk mag noemen. Een samenvatting van de bevindingen: Als we de resultaten samenpakken zien […]

Lees meer

Generatie Einstein valt door de mand

Vrijwel alle geïnterviewde jongeren vinden dat zij handig zijn op internet. Tweederde van de jongeren vindt zichzelf handiger dan de docent (tegenover 31% die zichzelf even handig vindt). Die zelfverzekerdheid blijkt echter niet uit testjes waaraan jongeren op de computer werden onderworpen. Ze maken weliswaar volop gebruik van sneltoetsen en dat trucje geeft volwassenen de […]

Lees meer

Alle kanalen staan open: SCP brengt het mediagebruik van Nederland in kaart

Of je nu journalist bent of archivaris, rechercheur of bibliothecaris: als je werkt met media en informatie is het van groot belang om het informatielandschap te kennen, en om te begrijpen wat mensen daar precies doen en waarom ze dat doen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft gisteren verplicht leesvoer in dat kader gepubliceerd, namelijk […]

Lees meer

Senioren op het sociale web

Het CBS noemt het de ‘grijze druk’: Nederland groeit niet alleen maar wordt ook steeds ouder. Op dit moment is de grijze druk 22 procent. Dit betekent dat op elke honderd potentiële arbeidskrachten 22 65-plussers zijn. Vijftig jaar geleden waren dit er nog veertien. Kort na 2010 is een versnelling in de toename van het […]

Lees meer

Rapport: De Toekomst van de Bibliotheek 2010

Rapportdetoekomstvandebibliotheek7juli2010 In mei kreeg ik bezoek van twee studentes van de Hanzehogeschool Groningen (opleiding IDM). Voor hun scriptie deden zij onderzoek naar de toekomst van de bibliotheek. Zij interviewden daartoe diverse mensen uit de bibliotheekwereld. De studentes zijn inmiddels geslaagd. Anne Sterenberg stuurde mij vandaag een verkorte versie van het rapport. Dat rapport help ik […]

Lees meer

Twitter en de woordeneconomie

Tweets per Capita – WCIT2010 – Sagolla View more presentations from Dom Sagolla. Pas als er veel kritiek komt op een informatie- of communicatiesysteem weet je dat het echt groot is geworden. De ‘late meerderheid’ is er dan mee aan de slag gegaan. Als het gaat om Twitter denk ik dat het zover is. Meer […]

Lees meer

Pew onderzoekt verschillen in berichtgeving sociale en traditionele media

Pew heeft zondag de resultaten van een onderzoek naar de verschillen en overeenkomsten in de berichtgeving van sociale en traditionele media gepubliceerd. De resultaten verrassen me toch een beetje. Begin mei leerde ik dat Twitter meer een nieuwsmedium dan een sociaal netwerk is. Gemakshalve concludeerde ik daar uit dat tweets dan ook vaak verwijzen naar […]

Lees meer