clear

zoeken

search

Pew onderzoekt verschillen in berichtgeving sociale en traditionele media

26 mei 2010

Pew heeft zondag de resultaten van een onderzoek naar de verschillen en overeenkomsten in de berichtgeving van sociale en traditionele media gepubliceerd. De resultaten verrassen me toch een beetje. Begin mei leerde ik dat Twitter meer een nieuwsmedium dan een sociaal netwerk is. Gemakshalve concludeerde ik daar uit dat tweets dan ook vaak verwijzen naar traditionele media. Dat blijkt echter lang niet altijd het geval te zijn. Zo zou er in de traditionele media nauwelijks over technologie worden geschreven en op Twitter veel minder over politiek…

Dat eerste geloof ik meteen. In kranten en veel tijdschriften lees je maar zelden iets over technologie en het web. Misschien ga ik te kort door de bocht, maar ik denk zelfs dat dit een van de redenen is waarom dag- en weekbladen vervreemd zijn van een deel van het publiek. Veel mensen zouden liever eens wat achtergrondinformatie lezen over de dingen die ze dagelijks doen dan over alweer een mislukt vredesoverleg in het Midden-Oosten. De enige krant die dat heeft begrepen is NRC Next.

Maar op Twitter schijnt men dan weer minder over politiek te schrijven. Dat lees ik op dezelfde dag als het artikel Verkiezingen wereldwijd populairste onderwerp op Twitter. Ik weiger te geloven dat het hier een uitzondering betreft. Punt is vooral dat het lastig is om miljoenen dagelijkse tweets te vergelijken met de inhoud van kranten, daarvoor zijn beide media eenvoudig weg te verschillend. Dat de aandachtsspanne kort is op het web is evident, maar hoe wordt dan gemeten of kranten daadwerkelijk gelezen worden, en niet slechts ‘gescand’ op hoofdlijnen?

Across all three social platforms, though, attention spans are brief. Just as news consumers don’t stay long on any website, social media doesn’t stay long on any one story. On blogs, 53% of the lead stories in a given week stay on the list no more than three days. On Twitter that is true of 72% of lead stories, and more than half (52%) are on the list for just 24 hours.
Most of those top weekly stories differ dramatically from what is receiving attention in the traditional press. Blogs overlap more than Twitter, but even there only about a quarter of the top stories in any given week were the same as in the “MSM.”

@

2 Reacties

  1. Ik denk inderdaad dat er een grote meerwaarde is om in een krant te verwijzen naar digitale bronnen.

    Een krant is statisch: Het wordt gedrukt en dat is de informatie van dat moment. Op internet gaat informatie 24/7 door en de informatie kan verder uitgebouwd, onderbouwd, gedeeld etc. etc. worden.

    De volgende krant wordt pas 24 uur later gedrukt en verspreid of soms pas 3 dagen later.

    Gemiste kansen voor de kranten. Sowieso met ereaders, iPads, smartphones etc moeten de kranten hun diensten aanpassen aan de wensen van de klanten.

  2. @Patrick: door dat statische karakter van papier is het daarom ook goed dat er meer nadruk wordt gelegd op duiding en achtegrondinformatie. Op een platform als de iPad zouden kranten dat mooi anders kunnen gaan doen…

Reageer