clear

zoeken

search

Tag: Geschiedenis Zeeland

Vanaf vandaag online: de Tijdschriftenbank Zeeland

Hoe vaak ik hier al enthousiast heb geschreven over de Krantenbank Zeeland en de Beeldbank Zeeland van de Zeeuwse Bibliotheek durf ik niet te zeggen, maar vaak was het. Het zijn bronnen waar wij zéér dankbaar uit putten. Vandaag is aan het portaal ‘De Zeeuwse Bibliotheek Digitaal‘ een nieuwe bron toegevoegd, namelijk de Tijdschriftenbank Zeeland. […]

Lees meer

Moordverhalen uit de Walcherse horecageschiedenis

Als je informatie verzamelt voor een online encyclopedie over het horecaleven stuit je in de loop van de tijd uiteraard ook op verhalen en beelden die het daglicht niet verdragen. Daar moet je zorgvuldig mee omgaan. Eenvoudig is dat echter niet altijd. Als redactie willen we niemand beschadigen, maar tegelijkertijd streven we naar een zo […]

Lees meer

De verdwenen grandeur van Walcherse hotels

Als je in de Krantenbank Zeeland zoekt op de woordencombinatie ‘grandeur’ + ‘hotels’ stuit je op oude artikelen uit de PZC, waarin exploitanten van deze tijd enigszins weemoedig terugblikken op de pracht en praal van de belle époque, het gouden tijdperk voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog, tussen 1870 en 1914. Maar pas als […]

Lees meer

De speeldoos van de Roode Leeuw

Als redacteur van een historische website ben je uiteraard blij met alle wetenswaardigheden die je in de loop van de tijd verzamelt, maar er gaat toch niets boven de verhalen die worden verteld door mensen die er zelf bij waren, of die een geschiedenis door en door kennen. Zulke verhalen hebben meer kracht en zijn […]

Lees meer