clear

zoeken

search

Tag: bibliotheekinnovatie

Publicatie: De innovatieagenda van de Nederlandse openbare bibliotheken

In juli benaderde het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) mij voor een actualisering van de Inventarisatie Innovatie Openbaar Bibliotheekwerk, die ik maakte in 2013. Een fijne opdracht, waarin ik met plezier samenwerkte met Adeline van den Berg en Johan Stapel. Die opdracht kreeg deze maand een staartje in de vorm van de publicatie De innovatieagenda van de Nederlandse […]

Lees meer

Gezocht: innovatieve projecten binnen de openbare bibliotheeksector (voor de innovatieagenda van het Sectorinstituut)

Mensen die dit weblog of Open Bibliotheken af en toe of regelmatig bezoeken weten het waarschijnlijk wel: een van de thema’s waar ik graag over schrijf is innovatie in het bibliotheekwerk. Hoe leuk is het dan als het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) je vraagt om de innovatie in de openbare bibliotheeksector te inventariseren? Heel leuk, […]

Lees meer

Knutselen in plaats van ouwehoeren

Zojuist in het vizier gekregen: The Harvard Library Innovation Laboratory. Open bibliotheekinnovatie op een open website en: die ouwe trouwe Weinberger doet ook nog mee. In Nederland broeit er ook iets, op biebinnovatielabgebied (wat zegt u?), en wel in Overijssel. Daar heeft men nog geen website in de lucht, maar interessant is het natuurlijk wel. […]

Lees meer

Hoeveel ontwikkelaars heeft jouw organisatie in dienst?

In het interview met Hans Pinckaers kwam het vorige week ook aan bod, de bibliotheeksector zou gebaat zijn bij kleine innovatieteams die echt de vrije hand hebben om nieuwe toepassingen te ontwikkelen. Daar horen uiteraard ook designers en programmeurs bij. De praktijk is weerbarstiger. Veel bibliotheken hebben weliswaar een of meerdere ict’ers in de geledingen, […]

Lees meer

Eindrapport: Bibliotheek.nl doorgelicht

Een paar dagen geleden stond ik stil bij de voortgang van de grote bibliotheekinnovatieprojecten. Dat leidde uiteindelijk ook tot een oproep tot kennisdeling, op Bibliotheek 2.0. In een reactie op die oproep verwijst Wim Keizer vandaag naar een interessant rapport, dat raakt aan de vragen die ik stelde. Ik citeer van de website van de […]

Lees meer

De afronding van de 17 bibliotheekinnovatieprojecten

Zoals gezegd gaan we dit jaar hard werken aan een gemeenschappelijke website voor de vier Zeeuwse basisbibliotheken (Zeeuws-Vlaanderen, Vlissingen, Middelburg en Oosterschelderegio). Vandaag constateerden we onder meer dat er nog veel is dat in kaart moet worden gebracht, niet in de laatste plaats de ontwikkelingen die zich afspelen op landelijk niveau; daar moeten we immers ook […]

Lees meer

Helaas moeten we je daarom teleurstellen, deel 2

Zoals vrijwel iedere maand heb ik ook vanavond weer uitgebreid de tijd genomen om de Nieuwsbrief van Wim Keizer te lezen. Ik leerde weer het een en ander over de ontwikkelingen binnen het proces van bibliotheekvernieuwing op landelijk niveau maar mijn aandacht werd deze keer vooral getrokken door het afsluitende opiniestuk van Wim. Dat stuk […]

Lees meer

Digitale bibliotheekvernieuwing: een krimpend perspectief

Frank Huysmans attendeerde mij zojuist op het rapport Een krimpend perspectief: Gemeentelijke bezuinigingen op openbaar bibliotheekwerk in de periode 2010-2013. Nadat ik dat document ook op Slideshare had gezet las ik het ‘diagonaal’ en scande ik het op bevindingen en aanbevelingen met betrekking tot digitale ontwikkelingen. In het persbericht (PDF) staat “Bezuinigingen bedreiging voor innovatiekracht openbare bibliotheken”, […]

Lees meer

Digitale Bibliotheekvernieuwing: het droomscenario van Johan Stapel

Een kerstboom met kluit View more documents from jstapel. Tijdens mijn vakantie plaatste Johan Stapel, hoofd Catalogisering en Metadatabeheer (en adviseur Nationale Informatie-infrastructuur) bij de Koninklijke Bibliotheek, een verwijzing naar zijn artikel Een kerstboom met kluit, in Bibliotheekblad 13/14 2010. Momenteel wordt het grondwerk verricht dat voorafgaat aan de bouw van de nieuwe digitale bibliotheek. Als […]

Lees meer

Bibliotheek Antwerpen combineert Aquabrowser met WordPress

Over slechte bibliotheeksites kun je blijven schrijven (alhoewel: meestal zwijgen we daarover) maar eigenlijk is het veel leuker om te schrijven over lovenswaardige initiatieven. Gisteren las ik in Digitale Bibliotheek een prima artikel van Laurent Meese, over CABRIO, van de openbare bibliotheek Brugge. Over de wijze waarop die bibliotheek de Aquabrowser benut was ik al enthousiast […]

Lees meer