clear

zoeken

search

Gezocht: innovatieve projecten binnen de openbare bibliotheeksector (voor de innovatieagenda van het Sectorinstituut)

18 juli 2013

Mensen die dit weblog of Open Bibliotheken af en toe of regelmatig bezoeken weten het waarschijnlijk wel: een van de thema’s waar ik graag over schrijf is innovatie in het bibliotheekwerk. Hoe leuk is het dan als het Sectorinstituut Openbare Bibliotheken (SIOB) je vraagt om de innovatie in de openbare bibliotheeksector te inventariseren? Heel leuk, kan ik melden.

In de komende weken zal ik een momentopname maken van alle innovatieve projecten die ik ken of waarvan ik op de hoogte wordt gesteld. Ik maak ook een lijst van projecten die al lopen en ondersteund worden, zowel op landelijk als op regionaal niveau, maar mijn inventarisatie richt zich vooral op de volgende twee soorten projecten of concepten:

 • Innovatieve lokale en regionale projecten die al lopen of die zich in de conceptfase bevinden, waarvoor al draagvlak is maar nog niet voldoende ‘landelijke ondersteuning’
 • Innovatieve ideeën en concepten die interessant (kunnen) zijn voor de sector, maar waarvoor nog geen financiële middelen beschikbaar zijn.
Ik baseer de inventarisatie natuurlijk ook op mijn eigen kennis en onderzoek, maar ik zal via mail en andere kanalen ook diverse sleutelfiguren per provincie benaderen en hen verzoeken mij te informeren over projecten die zij zelf beschouwen als innovatief. Vervolgens zal ik die input op een rij zetten en daar verslag van doen. Ik wil me echter niet beperken tot contacten met (project-) managers of directeuren. Ook input van andere collega’s die -bijvoorbeeld- goede ideeën maar geen gestalte zien krijgen, is van harte welkom. Juist die input is zeer welkom! Schroom dus niet en neem contact met me op. Als het concept echt te belachelijk is voor woorden, dan kan ik altijd nog beleefd lachend door laten schemeren, tenslotte 🙂
Houd in het achterhoofd dat ik geen beoordelingscommissie ben, die bestaat uit één persoon. Ik inventariseer slechts. Als je zelf geen input hebt, maar me wel kan attenderen op interessante contactpersonen: ook daar ben ik blij mee. Als je vragen hebt hoor ik het ook graag.
Meer informatie over de inventarisatie vind je hieronder, in de opdrachtbeschrijving. Die kun je desgewenst ook downloaden van Slideshare, al dan niet in combinatie met de bijbehorende innovatieagenda 2013-2014 van SIOB. Wim Keizer schreef gisteren ook over dit onderwerp, op de site van Bibliotheekblad.

Het zou tof zijn als je deze oproep verder helpt te verspreiden. Als je die moeite neemt ben je bij dezen alvast bedankt, en dan nog meer dan hartelijk ook 🙂

Komt ‘ie:

Opdrachtbeschrijving
Inventarisatie bestaande innovatieve initiatieven ten behoeve van de innovatieagenda

Achtergrond en aanleiding
Het SIOB wil de veranderkracht van de openbare bibliotheeksector mobiliseren door samenhang aan te brengen in innovatie, met name samenhang tussen en prioritering van bestaande en/of kansrijke initiatieven. Daartoe start het SIOB in 2013 met de innovatieagenda. Daarmee wil het SIOB:

 • innovaties volgen, overzicht en bekendheid van initiatieven creëren, verschillende initiatieven bij elkaar brengen;
 • opschaling van kansrijke initiatieven (co)financieren;
 • input ophalen vanuit de sector en daarbuiten voor landelijk innovatiebeleid;
 • concepten uit de visie van het SIOB bepleiten als kaders voor innovatie.  

In 2013 en 2014 voert SIOB daarvoor een aantal activiteiten uit, onderverdeeld in drie deelprojecten:

A. Overzicht creëren en bieden (inventariseren van innovatieve initiatieven en behoeftes)
B. Samenhang en verbinding (bijeenkomsten en gremia organiseren rondom innovatie)
C. Pilots en projecten ( (co)financiering van kansrijke initiatieven)

Het SIOB heeft zich de rol van landelijke regisseur en aanjager van innovatie toegekend. Een noodzakelijke stap om dat te kunnen bereiken is het krijgen van overzicht van de bestaande ideeën, initiatieven, onderwerpen en behoeftes; de doelstelling van deelproject A. Om dit te bereiken vindt in het derde en vierde kwartaal van 2013 een inventarisatie plaats die in twee onderdelen uiteen valt; een inventarisatie van innovatieve initiatieven enerzijds en zogenaamde ‘innovatiedenkdagen’ anderzijds. Dit document beschrijft de activiteiten die nodig zijn voor het eerste onderdeel.

Activiteiten
Het SIOB wil gaan fungeren als een ‘spin in het web’ en kansrijke initiatieven bij elkaar brengen, bekend maken en eventueel opschalen naar landelijk niveau. Bovendien heerst binnen de sector soms de opvatting dat het wiel op verschillende plaatsen opnieuw wordt uitgevonden; het SIOB wil dit onderzoeken. Daartoe wil het SIOB inzichtelijk krijgen en maken welke innovatieve initiatieven op dit moment bestaan binnen het openbaar bibliotheekwerk. Hiervoor wordt er in de zomer van 2013 een overzicht gemaakt van de bestaande innovatieve ideeën, projecten en initiatieven. Het gaat hierbij om een momentopname. Uit de inventarisatie zullen waarschijnlijk ook verschillende opvattingen over innovatie en andere variabelen blijken; daarom dient het eindrapport eveneens als startpunt voor de innovatiedenkdagen, waar deze vragen verder uitgediept worden.

De inventarisatie wordt gedaan door een ervaren netwerker binnen de OB-sector, met behulp van bijvoorbeeld interviews en desk research (de methode staat de opdrachtnemer vrij). Afstemming vindt plaats met de projectleider innovatieagenda van het SIOB, die eveneens zorgt voor eventuele ondersteuning.

Resultaten
Eindrapport inventarisatie innovatieve initiatieven

Tijdspad
Onderzoek: juli – augustus 2013
Verslag: laatste week augustus 2013

@

Afbeelding: The Old Main Library op Flickr

6 Reacties

 1. Tenaanval schreef:

  Leuk! Goed idee ook.
  Hoop alleen dat het gaat lukken om zo'n inventarisatie voor eind augustus af te ronden. Vakantie en kantoortijgers enzo… Maar laten we optimistisch blijven 🙂 Zal eens nadenken of ik nog iets weet.

 2. Dank je Jeanine! Die vakantieperiode bedachten we ook inderdaad, maar goed, zo zijn er altijd wel weer belemmeringen. Tempo is ook veel waard 🙂

 3. Margot Nicolaes schreef:

  Poei, altijd moeilijk dat begrip innovatie. welke projecten vallen daar wel en welke dan weer niet onder… Ik gooi het hier in de groep, je hoort van ons.
  Groet Margot, DOK Delft

 4. Super Margot,

  Dat wacht ik even af dan! De definitie is inderdaad lastig, dat was ook het eerste waar ik met Adeline over sprak. De een ervaart dat anders dan de ander. Maar alle input zal vanaf september ook juist als zodanig worden besproken. Met de onderverdeling in het rapport geef ik slechts een voorzet, geen oordeel.

 5. Ik denk dat wij binnen de bibliotheekwereld een hoop nieuwe dingen doen, maar of deze ook daadwerkelijk innovatief te noemen zijn durf ik te betwijfelen.

  Als je morgen even mailt of belt, kan ik wel een overzicht geven van de projecten die in Brabant lopen en in contact brengen met de collega's die deze activiteiten en projecten trekken.

  Neem je ook initiatieven zoals bierblio's. bibliotheek 2.0 en 1825dagen.nl op in je analyse?

 6. Hoi Jeroen,

  Ik neem straks even contact met je op inderdaad. Thanks!

  Let wel: ik analyseer de input niet. Ik zet alles wat ik op dit moment kan vinden of wat me wordt aangereikt op een rij, en maak een onderverdeling zonder verder oordeel, al zal ik nog wel ergens aangeven welke projecten ik zelf als vernieuwend of heel interessant beschouw. De groepen die er vanaf september, o.l.v. Frank Huysmans, mee aan de slag gaan, geven SIOB dan hopelijk weer input over de projecten die het meest interessant én zinvol zijn.

Reageer