clear

zoeken

search

Tag: publieke domein

Het Publiek Domein Manifest

Ik zat al klaar om fragmenten van The Public Domain Manifesto te vertalen maar zag nog net op tijd dat Kennisland de strekking van het manifest al in het Nederlands heeft samengevat. De tekst wordt aangeboden onder een cc-licentie. Ik maak graag gebruik van hun goede werk: Het publieke domein, zoals gedefinieerd in het manifest, […]

Lees meer

Hoe Google Books verzilverd gaat worden

Een boeiend artikel over Google Books in The New York Times was voor mij aanleiding om de tekst van Google, over het schikkingsakkoord met uitgevers en auteurs, nu eens aandachtig te lezen. Het voert me te ver om ook de complete tekst van het akkoord te gaan lezen maar ik ben er desondanks van overtuigd […]

Lees meer

Librivox: boeken lezen en luisteren, opnemen en uploaden

De website Librivox heeft de doelstelling ‘alle boeken in het publieke domein op te nemen’. Dat is niet gering! Vooralsnog is de catalogus echter nog vrij beperkt in omvang.Liefhebbers kunnen een steentje bijdragen door zich aan te melden als vrijwilliger om boeken in te spreken. Reeds opgenomen werken zijn te vinden onder de ingangen fictie, […]

Lees meer