clear

zoeken

search

Het Publiek Domein Manifest

26 januari 2010

Ik zat al klaar om fragmenten van The Public Domain Manifesto te vertalen maar zag nog net op tijd dat Kennisland de strekking van het manifest al in het Nederlands heeft samengevat. De tekst wordt aangeboden onder een cc-licentie. Ik maak graag gebruik van hun goede werk:

Het publieke domein, zoals gedefinieerd in het manifest, is het geheel van ons cultureel en intellectueel erfgoed waarop geen auteursrecht meer rust en dat daarom door iedereen zonder auteursrechtelijke restricties gebruikt mag worden. De publiek domein status van de overgrote meerderheid de werken uit ons verleden zorgt ervoor dat iedereen van de inspanningen van eerdere generaties kan profiteren. Het publiek domein vormt zo een vrij toegankelijke bron van kennis die bij kan dragen aan innovatie en economische vooruitgang.

Door de technologische ontwikkelingen in de afgelopen decennia zijn werken in het publieke domein voor steeds meer mensen direct toegankelijk geworden. Via online platforms als de Wikimedia Commons of het commons project van Flickr zijn digitale reproducties van werken in het publieke domein in steeds grotere aantallen voor iedereen beschikbaar.

Tegelijkertijd proberen sommige instellingen, die werken in het publieke domein beheren, om zelf de controle over digitale reproducties van werken te houden waarvan het auteursrecht afgelopen is. Zij doen dit door digitale reproducties niet publiekelijk beschikbaar te stellen of door zelf auteursrecht in de reproducties te claimen. Hiermee belemmeren zijn toegang tot ons cultureel en intellectueel erfgoed.

Met het publiek domein-manifest willen de ondertekenaars een aantal basisprincipes voor de omgang met publiek domein-werken opstellen. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat alles wat in analoge vorm in het publieke domein valt, ook in de digitale omgeving zonder restricties beschikbaar dient te zijn. Hiernaast bevat het publiek domein-manifest een aantal aanbevelingen om het publiek domein te versterken en zo maatschappelijke toegang tot cultuur en kennis te bevorderen. Het volledige manifest is beschikbaar op www.publicdomainmanifesto.org waar ook de mogelijkheid bestaat om het manifest te ondertekenen.

Ik heb getekend. Jij ook?

@

6 Reacties

 1. Ton de Kruyff schreef:

  Done. Ik heb het vaak niet zo op manifesten maar deze is de moeite waard.

 2. Dank Ton. Waarom heb je iets tegen manifesten? Ik vind deze toch ook nog steeds mooi

 3. Ton de Kruyff schreef:

  De intentie van zo'n manifest is vaak wel mooi, of ok. Het is denk ik meer de taal, de misschien ongewilde plechtigheid. Het Library 2.0 manifest heeft dat ook wel. Intentie prima maar dat "I will …" doet me teveel denken aan religie.
  Maar terwijl ik dit tik bedenk ik me dat de oude Karl toch ooit een boeiend manifest schreef.
  Dus schrap die zin na "Done" maar gewoon 🙂

 4. @Ton: ik begrijp nu wel waar je op doelt. Zit wat in. Maar ik ben dan ook wel weer zo dat ik me er niet snel aan erger als de strekking in mijn straatje ligt. Als ik het met de stellingen niet eens ben vind ik het opeens je reinste waanzin, die toon 🙂

  Schrappen. Strak plan ^^

 5. wereldvansofie schreef:

  Ook als ik het er wel mee eens ben heb ik moeite met die toon. Ik kan dat niet echt serieus nemen geloof ik. Het doe me altijd een beetje denken aan van die Amerikaanse tv dominees. Ik schreef daar in mijn 23 dingen ook al over //sophieschoicebob.blogspot.com/2008/10/bibliotheek-20-en-de-toekomst-van.html

  Wel getekend natuurlijk, dat dan weer wel 🙂

 6. @Cis: blijkbaar roept de toon of stijl van een manifest toch ook zekere weerzin op. Het valt me wel op dat de link dan vaak gelegd wordt met religie. Juist bij die dingen die vanuit gezond verstand of vanuit het hart voortkomen wil je liever geen vermanende vingers of dwingende structuren waarnemen…anders zou je zelf wel al eerder voor hebben gekozen…

  Maar ik denk dat de toon vaak niet zo is bedoeld als 'ie klinkt. Misschien is het wel een knipoog. Bedankt voor het tekenen hoe dan ook!

Reageer