clear

zoeken

search

Tag: leesgedrag

Zeeuwse jongeren braver, zonder boeken

Gisteren zond Omroep Zeeland een item uit over de trends in de leefsituatie van 3de klassers Voortgezet Onderwijs in Zeeland. De conclusies van het themarapport van de Jeugdmonitor Zeeland zijn opmerkelijk. Deze groep rookt, drinkt en leest minder dan voorheen, is minder crimineel en heeft minder belangstelling voor cultuur, maar: bezondigt zich tegelijkertijd ook minder aan […]

Lees meer

Hoe een lap tekst een natie deed huiveren

Wij hebben De Speld, Amerika heeft De Ui. De Ui berichtte in maart: “WASHINGTON—Unable to rest their eyes on a colorful photograph or boldface heading that could be easily skimmed and forgotten about, Americans collectively recoiled Monday when confronted with a solid block of uninterrupted text. Dumbfounded citizens from Maine to California gazed helplessly at […]

Lees meer

21 augustus: een rondje nieuws

Soms komt er in korte tijd meer nieuws voorbij dan je lief is. Las net in de (papieren) PZC over de vliegramp bij Madrid. Vliegrampen zijn altijd verschrikkelijk maar een mens is altijd geneigd nieuws in persoonlijke context te plaatsen. Terwijl ik me de Barajas-hel probeer voor te stellen denk ik terug aan het feit […]

Lees meer

Drastische daling krantenabonnementen

Veel dagbladen maken op hun site melding van het nieuwsbericht van het Centraal Bureau voor de Statistiek, over het gegeven dat het aantal huishoudens met een abonnement op een krant is gedaald van 62 procent in 1997 tot 51 procent in 2006. GS heeft vandaag het leukste commentaar; er wordt verwezen naar een oud-Engelsche toepassing […]

Lees meer

Eyetrack onderzoek: meer aandacht voor beeldscherm dan voor papier?

Op Emerce een bericht dat ik bijna niet kan geloven: “Lezers van online nieuws hebben langer aandacht voor een verhaal, dan lezers van de papieren krant. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek. Deze conclusie weerspreekt het vooroordeel dat internetters zich minder lang concentreren op tekst dan krantenlezers.” Het bericht baseert zich op dit onderzoek. De tekst […]

Lees meer