clear

zoeken

search

Tag: computervaardigheden

Generatie Einstein valt door de mand

Vrijwel alle geïnterviewde jongeren vinden dat zij handig zijn op internet. Tweederde van de jongeren vindt zichzelf handiger dan de docent (tegenover 31% die zichzelf even handig vindt). Die zelfverzekerdheid blijkt echter niet uit testjes waaraan jongeren op de computer werden onderworpen. Ze maken weliswaar volop gebruik van sneltoetsen en dat trucje geeft volwassenen de […]

Lees meer

Internet Boot Camp: nooit meer vragen hoe het zit met internetten?

Dit artikel  werd eerder gepubliceerd in Digitale Bibliotheek 7, 2009 Achtergrond Het ministerie van Economische Zaken claimt dat er in Nederland zo’n 1,6 miljoen digibeten zijn. Voor hen levert een samenleving waarin internet steeds belangrijker wordt steeds meer maatschappelijke obstakels op. Mensen die onvoldoende digitaal vaardig zijn maken niet of nauwelijks gebruik van e-mail, gebruiken […]

Lees meer

Computercompetenties voor de openbare bibliotheek

Librarian in Black voorziet ons van een nuttige link naar een PDF-bestand van Webjunction. Die site omschrijft hun missie als volgt: “WebJunction is a cooperative of library staff sharing and using online resources that enable us to identify and embrace appropriate technologies and apply them to our daily work.” Ik vind het genoemde document nuttig […]

Lees meer

Bibliotheekbezoekers en gadgets, een kennismaking met de toekomst

In het najaar geef ik een korte cursus aan mijn collega’s over ICT in relatie tot het werk aan de inlichtingenbalie. Veel voorkomende vragen van klanten op het gebied van technologie vormen daarbij het uitgangspunt. De ontwikkelingen zijn namelijk nauwelijks bij te houden en het is daarom des te belangrijker dat iedere inlichtingenmedewerker kan inschatten […]

Lees meer