clear

zoeken

search

Tag: rapporten

Rapport SCP: Hoe cultureel is de digitale generatie?

Scp hoe cultureel is de digitale generatie View more documents from Marketingfacts Het rapport Hoe cultureel is de digitale generatie?, van het Sociaal en Cultureel Planbureau, is een must read voor eenieder die werkzaam is in de culturele sector en die probeert jonge doelgroepen te bereiken via internet. Ter illustratie hierbij de laatste alinea van […]

Lees meer

Eindrapport: Bibliotheek.nl doorgelicht

Een paar dagen geleden stond ik stil bij de voortgang van de grote bibliotheekinnovatieprojecten. Dat leidde uiteindelijk ook tot een oproep tot kennisdeling, op Bibliotheek 2.0. In een reactie op die oproep verwijst Wim Keizer vandaag naar een interessant rapport, dat raakt aan de vragen die ik stelde. Ik citeer van de website van de […]

Lees meer

IFLA World Report 2010: genereer gepersonaliseerde rapporten over informatievrijheid

The International Federation of Library Associations (IFLA) publiceert iedere twee jaar een World Report. The World Report series is a biennial report series that reports on the state of the world in terms of freedom of access to information, freedom of expresion and related issues. The reports are available online at //www.ifla.org/en/publications/iflafaife-world-report-series and can be […]

Lees meer

Het Trendrapport Computer‐ en Internetgebruik 2010 

Deze maand is het trendrapport Computer‐ en Internetgebruik 2010 (PDF) van het Center for e‐Government Studies van de Universiteit Twente verschenen. Ik ben vandaag nog te lui om de managementsamenvatting op pagina 74 te beschrijven. Omdat ik echter vind dat het belangrijk is dat we op de hoogte zijn van internettrends (we willen ons publiek per slot […]

Lees meer

Organisaties op het web: de nieuwe verwachtingen van de consument

Hoewel sociale media steeds serieuzer worden genomen in de culturele sector is het nog lang geen tijd om achterover te leunen. Dat veel mensen inmiddels cursussen hebben gevolgd wil nog niet zeggen dat sociale media ook daadwerkelijk worden geïntegreerd in het personeelsbeleid, de (digitale) beleidsplannen, public relations of marketing. Vaak komt het erop neer dat het […]

Lees meer

Digitale bibliotheekvernieuwing: een krimpend perspectief

Frank Huysmans attendeerde mij zojuist op het rapport Een krimpend perspectief: Gemeentelijke bezuinigingen op openbaar bibliotheekwerk in de periode 2010-2013. Nadat ik dat document ook op Slideshare had gezet las ik het ‘diagonaal’ en scande ik het op bevindingen en aanbevelingen met betrekking tot digitale ontwikkelingen. In het persbericht (PDF) staat “Bezuinigingen bedreiging voor innovatiekracht openbare bibliotheken”, […]

Lees meer

Rapport: De Toekomst van de Bibliotheek 2010

Rapportdetoekomstvandebibliotheek7juli2010 In mei kreeg ik bezoek van twee studentes van de Hanzehogeschool Groningen (opleiding IDM). Voor hun scriptie deden zij onderzoek naar de toekomst van de bibliotheek. Zij interviewden daartoe diverse mensen uit de bibliotheekwereld. De studentes zijn inmiddels geslaagd. Anne Sterenberg stuurde mij vandaag een verkorte versie van het rapport. Dat rapport help ik […]

Lees meer

Het Horizon Rapport 2010

Het Horizon technotrendrapport 2010 was al in januari beschikbaar maar ik bewaarde het toen voor later. Later is nu. De bespreking laat ik graag over aan Wilfred Rubens en I&M 2.0, maar de gesignaleerde trends voor de komende vijf jaar neem ik wel even over: Binnen een jaar: Mobile Computing en Open Content  Binnen twee tot drie jaar: E-boeken […]

Lees meer