clear

zoeken

search

Tag: IDM

Hoofd

Ooit, bij die opleiding informatiemanagement, ging het alleen maar over databases, zoeksystemen en algoritmen. Toen dacht ik dat het vak in de toekomst alleen maar makkelijker zou worden door automatisering. Niemand die me toen vertelde dat de kans ook bestond dat minstens de helft van de info tot me zou komen uit verhalen van mensen, […]

Lees meer

Boek: Het Nieuwe Werken volgens Generatie Y

Wij zijn opgegroeid met steeds sneller gaande veranderingen: van cd’s naar mp3’s; van sms naar WhatsApp; van TMF naar YouTube; van Hyves naar Facebook. Een leven zonder internet kunnen wij ons eigenlijk niet meer voorstellen. Wij hechten veel waarde aan vrijheid en zelfontplooiing. Binnenkort bestormen wij de arbeidsmarkt. Men verwacht van ons dat wij niet […]

Lees meer

Rapport: De Toekomst van de Bibliotheek 2010

Rapportdetoekomstvandebibliotheek7juli2010 In mei kreeg ik bezoek van twee studentes van de Hanzehogeschool Groningen (opleiding IDM). Voor hun scriptie deden zij onderzoek naar de toekomst van de bibliotheek. Zij interviewden daartoe diverse mensen uit de bibliotheekwereld. De studentes zijn inmiddels geslaagd. Anne Sterenberg stuurde mij vandaag een verkorte versie van het rapport. Dat rapport help ik […]

Lees meer

Informatiespecialist zijn is fijn

Au. Vandaag gelezen op NEDBIB-L: De opleidingen op het gebied van informatiedienstverlening en informatiemanagement (Hbo- en Mbo-niveau) en de vertegenwoordigers van het werkveld hebben zich verenigd in een Taskforce arbeidsmarktcommunicatie, gericht op de informatiespecialist. Deze ‘Taskforce Arbeidsmarktcommunicatie Informatiespecialisten’, kortweg TACIS, gaat eenarbeidsmarktcampagne ontwikkelen met het doel de instroom van de opleidingen én de bekendheid van […]

Lees meer

Zoeken missen

Je hebt soms van die gedachtenkronkels waar je niet meteen een antwoord op hebt. Na het opborrelen ervan zakken ze meestal tijdelijk weg, om vervolgens op de meest vreemde momenten weer op te duiken. Tot het moment dat je er voor jezelf een bevredigend antwoord op hebt geformuleerd. Vanochtend bedacht ik me dat ik op […]

Lees meer

Documenten online: een lange staart, een lang leven

In maart van dit jaar zette ik de digitale versie van het boekje ‘Kerncompetenties voor de informatieprofessional’ van het Landelijk Overleg IDM online, op Scribd. Daar had ik nooit meer aan gedacht. Vanavond belandde ik weer eens op Scribd en ik zag dat het document 2786 keer bekeken is. Ik weet niet door wie, ik […]

Lees meer