clear

zoeken

search

M.I. Webwerk: een opdracht voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken

27 november 2013

Een paar dagen nadat ik in Het wachten en kantelen van een ZZP’er had beschreven hoe onzeker de periode kort voor de zomer was geweest voor mijn ‘bedrijfje’, werd ik benaderd door Willeke Mollema, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), met de vraag of ik er wellicht voor voelde om een opdracht uit te voeren voor de afdeling Maatschappij Verkenning en Analyse (MVA), van de Directie Communicatie. Ik ervoer dat verzoek als behoorlijk verrassend omdat ik het aantal contacten dat ik heb binnen de rijksoverheid veel kleiner is dan binnen de erfgoedsector of de internetbranche. Aanvankelijk twijfelde ik over de opdracht, omdat ik veronderstelde dat ik gedurende twee maanden een paar dagen per week in Den Haag zou moeten gaan werken. Tijdens het kennismakingsgesprek leerde ik echter dat het ministerie werken op afstand ook faciliteert en dat ik dus grotendeels thuis zou kunnen werken. Toen ik dat hoorde waren we er snel uit. Ik kon half augustus al beginnen.

De afdeling MVA houdt zich bezig met het verzamelen, ontsluiten en duiden van informatie en nieuws m.b.t. de beleidsterreinen van BZK. MVA biedt de ministers en de ambtenaren van het ministerie allerlei informatiediensten en tools om bij te kunnen blijven binnen het vakgebied. De opdracht die ik kreeg maakte deel uit van het project ‘Stroomlijnen en herschikken informatie MVA’. Kort gezegd kwam de opdracht neer op een onderzoek naar -en een advies over- de softwarepakketten die MVA gebruikt en de diensten die de afdeling biedt. Het was een opdracht waarbij ik nu eens niet alleen profijt had van alles wat ik de afgelopen jaren leerde van internet- en bibliotheekprojecten maar ook van de manier van werken die mij werd aangeleerd in de opleiding IDM.

Eind oktober rondde ik het onderzoek af met een rapport waarin ik mijn bewondering voor de professionaliteit van de afdeling en het ministerie niet onder stoelen of banken stak. Men werkt er met prachtige pakketten van Howard’s Home, Coosto en LexisNexis. Stuk voor stuk krachtige tools met uitgebreide mogelijkheden, die in moderne erfgoedinstellingen ook niet zouden misstaan. Je kunt er als informatiespecialist meer dan mee uit de voeten. Dat geldt overigens ook voor zaken die niets met mijn onderzoek hadden te maken, zoals de kantoorruimtes van beide ministeries. Twee keer 36 verdiepingen, uitstekend geoutilleerd. Buitengewoon! De foto laat mooi zien hoe hoog zoveel verdiepingen reiken.

Dat ik van veel dingen onder de indruk was betekent niet dat ik niet kritisch heb gekeken naar de informatievoorziening van de afdeling. Er zijn altijd zaken die anders of efficiĆ«nter kunnen. Die zaken heb ik, waar mogelijk, geprobeerd te benoemen. Noem het toeval of niet, maar juist vanuit dat perspectief herkende ik veel dingen uit de bibliotheekwereld, zoals de nadelen en beperkingen van een overkoepelend CMS, of het dilemma van informatieovervloed versus het streven naar informatievolledigheid. Sommige informatieproblemen zijn universeel.

Uiteindelijk kijk ik met voldoening terug op deze opdracht. Ik heb het ervaren als een leerzaam en interessant kijkje in een informatiekeuken die ik nog niet kende. Daar kan ik later mijn voordeel ook nog mee doen. Ik hoop uiteraard dat dat ook geldt voor MVA, maar ik geloof dat het wel snor zit. Willeke schreef me dat het rapport helder is, en dat de afdeling binnenkort aan de slag gaat met mijn aanbevelingen. Dat doet me deugd. ‘Duidelijk zijn voor mensen’ is de missie van BZK. Dat vind ik zelf ook wel een goed uitgangspunt.

Gerelateerd:
Leven als ZZP’er: leven in het nu
M.I. Webwerk: loslaten om op te kunnen pakken
Leven als ZZP’er: het onzekere aspect

@

Reageer