clear

zoeken

search

Tag: gedrukte media

De plakkers op het dodenfeest: bibliothecarissen

Je leest veel over de gestage daling in de oplagecijfers van gedrukte media en het ter ziele gaan van kranten en tijdschriften, vooral in de Verenigde Staten. In Nederland lijkt de schade desondanks mee te vallen. De dagbladoplage daalde in 2008 weliswaar met 2%, maar die van tijdschriften steeg met een zelfde percentage, wat vooral […]

Lees meer

Eyetrack onderzoek: meer aandacht voor beeldscherm dan voor papier?

Op Emerce een bericht dat ik bijna niet kan geloven: “Lezers van online nieuws hebben langer aandacht voor een verhaal, dan lezers van de papieren krant. Dat blijkt uit Amerikaans onderzoek. Deze conclusie weerspreekt het vooroordeel dat internetters zich minder lang concentreren op tekst dan krantenlezers.” Het bericht baseert zich op dit onderzoek. De tekst […]

Lees meer