clear

zoeken

search

Leerzaam: een nieuw kennisplatform voor bibliotheken

21 mei 2016

Het is nogal opmerkelijk dat er eergisteren weer een nieuw kennisplatform voor openbare bibliotheken is gelanceerd, maar ik wilde er nog niet over oordelen, omdat ik de site nog niet heb kunnen bekijken. Ik meldde me dus aan, als lid, om dat wel te kunnen doen. Dat is ook wel nuttig voor mijn werk voor IP en Open Bibliotheken, was mijn redenering. Zojuist ontving ik de keurige afwijzing van de KB. Ik word er niet eens meer boos om. Het is de status quo.

Ha Edwin,

Ai, je bent nu een soort van externe, in ieder geval in het licht van de primaire doelgroep van MetdeKB, namelijk medewerkers van openbare bibliotheken en POI’s waarmee we aan de digitale infrastructuur en landelijke programma’s werken. Voor hen hebben we gisteren MetdeKB.nl gelanceerd voor de informatie uitwisseling en online support bij onze diensten.

We laten hen het platform eerst eens gebruiken. Aan de hand van de ervaringen kijken we hoe we met verzoeken van externen omgaan. Je kunt in de tussentijd in ieder geval via de nieuwsberichten op www.kb.nl/ob en onze KB-OB-nieuwsbrief op de hoogte blijven van nieuws vanuit de KB voor het OB-veld.

Gerelateerd:

Helaas moeten we je daarom teleurstellen (2010)

Helaas moeten we je daarom teleurstellen, deel 2 (2010)

Open Bibliotheken nog niet verkocht, kennis nog lang niet altijd gedeeld (2013)

Slotjes: een droefstemmend inkijkje in de transparantie van openbare bibliotheken (2014)

De biebindustrie: vol op stoom (2015)

@

9 Reacties

 1. Raymond Snijders schreef:

  Ik had me niet eens aangemeld omdat ik zeker wist dat ik er niet welkom zou zijn (geen openbare bibliotheek he?). We leven in één van de weinige landen – zo niet het enige land – waar bibliotheken en informatieprofessionals over kennisdeling en -uitwisseling kunnen praten terwijl tegelijkertijd de energie vooral gestoken wordt in het timmeren van piket paaltjes om af te bakenen wie hier aan mee mogen doen en wie wat mag lezen.

  In plaats van blij te zijn met participatie en interesse buiten de subgroepjes in ons vakgebied moet de deur op slot om vreemde gezichten te weren (we noemen ze externen ook al zijn we allemaal informatieprofessionals) en een zogenaamde veilige situatie te creëren om diegenen die niet participeren te overtuigen dit alsnog te gaan doen.

  Ergens is het ironisch dat informatieprofessionals en bibliothecarissen zo slecht zijn in het echt delen van kennis, helemaal als ze maar kennisplatformen blijven bouwen, maar ja … als we dat zelf niet eens zien?

 2. Daar heb ik weinig aan toe te voegen Raymond. Helemaal mee eens.

 3. Peter (uit Almere :) ) schreef:

  Ik was donderdag ook hoogst verbaasd over ‘nòg een platform’ voor de branche. Ik was al minder gelukkig met biebtobieb als “opvolger” van Ning en nu dus nóg eentje. Alsof de gemiddelde bibliotheekmedewerker van elastiek is. Na wat sceptische opmerkingen op Twitter kreeg ik een mailtje van de KB met uitleg. Flinterdun marketing verhaal over doelgroep en boodschap en ‘dat de inhoud’ technisch gesproken niet op biebtobieb zou passen. Dat laatste wil ik wel geloven, maar dat was voor een paar centen ook wel opgelost.
  Ik vind het wel jammer. Echte samenwerking blijft zo heel ver weg.

 4. Bart Janssen schreef:

  Same here. Toegang gevraagd, edoch geweigerd wegens ‘extern’. Het is me overigens niet geheel duidelijk waarom er naast het reeds met slotjes dichtgetimmerde biebtobieb weer een hekjesplatform in het leven geroepen is. Kan iemand die wel toegang heeft uitleggen waarin het een zich onderscheidt van het ander?

 5. @Peter en Bart: het is zoals Raymond ook stelt misschien wel tekenend voor de branche en de status quo van die branche. Ik heb van verschilldende mensen die wel toegang hebben het aanbod gehad hun login te gebruiken, maar kreeg ook al meteen te horen dat ik er weinig aan mis. Het gaat me ook meer om het principe. Bijna alles wat ik digitaal zie gebeuren staat haaks op hoe ik zelf (en velen) met mij, ooit droomde. En de geschiedenis herhaalt zich. Mensen van BiebtoBieb zijn nu net zo geërgerd over het onzinnige hiervan, als ik een paar jaar geleden aan de verkwisting van geld aan biebtobieb. Maar allez, al die geschiedenissen laten we maar rusten, daar verander je toch niks meer aan. Zorgwekkender is dat er zo weinig geleerd lijkt te worden, van dat verleden. Doet vermoeden dat de doelstellingen ook heel anders zijn dan je zou hopen…

 6. Bertil Voogd schreef:

  Beste Edwin, Raymond en anderen; er lijkt hier sprake van een misverstand. Het platform MetdeKB is geen kennis(delings)platform, zoals bijvoorbeeld BiebtoBieb dat is. BiebtoBieb is een b-to-b platform voor de hele branche en kan over elk onderwerp gaan waar kennisdeling over gewenst is. Afzender is de branche, niet de KB.

  MetdeKB is in het leven geroepen als een centrale plek voor het delen van informatie over de ondersteuning van onze diensten en landelijke programma’s. Een ondersteuningsplatform dus voor de bibliotheken die gebruik maken van de landelijke digitale infrastructuur.
  Waar we voorheen de informatie verspreidden via verschillende kanalen (zoals de KB website, enkele groepen op BiebtoBieb en http://www.bnlbeheer.nl), hebben we dat nu gebundeld op één plek: de laatste berichten over storingen, wensen op het gebied van WaaS, gebruikshandleiding WaaS, informatie over G!DS, de ontwikkelagenda van de nationale digitale bibliotheek, verslagen en samenstelling van gesprekstafels, verslagen van de KB inkoopcommissie, enzovoort.

  Dit ondersteuningsplatform komt voort uit wensen van de gebruikers van onze producten en diensten in het bibliotheekstelsel, POI’s en bibliotheken en hun medewerkers. Zij hebben daarom toegang tot het platform.
  Kennis / informatie die bestemd is voor de volledige bibliotheekbranche zullen wij blijven delen via onze website en BiebtoBieb, alsmede andere kanalen.

  Als er over dit onderwerp nog vragen zijn, neem dan even contact op met mij of mijn collega Naomi Deegenaars.

  Met vriendelijke groet,
  Bertil Voogd
  Accountmanager / Implementatiemanager KB

 7. Bedankt voor de toelichting Bertil. Dat centraliseren kan ik goed begrijpen, maar waarom het dan besloten moet en op een nieuw platform niet.

 8. Raymond Snijders schreef:

  Ik waardeer de reactie en toelichting, Bertil! Net als Edwin kan ik heel goed begrijpen waarom het handig is om de informatie en ondersteuning voor de diensten van de KB te bundelen op 1 plek. Maar ik deel ook zijn onbegrip over (wat ik zelf beschouw als) onnodige muurtjes die om dit soort informatie wordt gezet. Waarbij er constant een afweging gemaakt wordt of informatie bestemd is voor een brede doelgroep of specifiek voor een afgebakend clubje bedoeld is.

  Metdekb wordt door de KB wellicht niet als een kennis(delings)platform gezien maar met alle respect, dat is marketingdenken. Elke site, elk platform waar kennis te vinden is, is een kennisplatform vanuit het gezichtspunt van degene die informatie zoekt. Ik werk toevallig in een onderwijsbibliotheek maar ik ben bibliothecaris (of informatieprofessional of hoe een ander het ook wil noemen) en zie mijn vakgebied breder dan dan wat er binnen onderwijsbibliotheken afspeelt. De hoeveelheid moeite die ik de afgelopen twintig jaar heb moeten ondernemen om er uberhaupt vanuit mijn interesse te ontdekken waar o.a. de openbare bibliotheken zich mee bezig (willen) houden is ronduit absurd. Er was weinig tot niets online te vinden, beleidsstukken zaten/zitten altijd al achter slotjes en daar waar ik probeerde om navraag te doen bij welke organisatie dan ook, kreeg ik altijd de vraag ‘waarom ik dat wil weten’. Ik ben altijd blij als anderen interesse hebben in de onderwerpen waar ik me bezig houd maar heb geleerd dat dit sentiment maar zelden gedeeld wordt.

  Is de informatie op metdekb.nl vooral interessant voor de gebruikers van de producten en diensten van de KB? Natuurlijk. Is het interessant voor anderen? Waarschijnlijk maar voor een heel klein groepje vakgenoten die niet rechtstreeks gebruik maken van die producten en diensten. Dat kleine groepje die ondanks slotjes en muurtjes geïnteresseerd blijven in wat er buiten hun directe werkomgeving afspeelt.

  Nogmaals, ik begrijp de behoefte om informatie te bundelen op 1 plek maar ik hoop ook dat je mijn frustratie begrijpt over wat ik als de zoveelste informatiebron beschouw waar anderen van besloten hebben dat ik die informatie niet hoef/mag in te zien. Of mijn frustratie dat het kennelijk raar is om geïnteresseerd te zijn in de ontwikkelagenda van de nationale digitale bibliotheek, de verslagen van de KB inkoopcommissie of hoe de licentiemodellen voor de ebooks er uit zien. Terwijl ik het juist raar vind dat niet iedereen daar geïnteresseerd in is. Dit soort informatie achter een slotje zetten betekent dat het kleine groepje “extern” geïnteresseerden er niet groter op gaat worden. En dat vind ik een gemiste kans.

Reageer