clear

zoeken

search

Geschiedenis Zeeland in beweging

09 december 2007


Er komt eindelijk een beetje beweging in het portal Geschiedenis Zeeland. Daar ben ik blij om want ik heb die site van meet af aan beschouwd als een platform met een enorme potentie en kon er oprecht verdrietig van worden het niet erg opschoot met nieuwe content, actueel nieuws, en wat dies meer zij. Maar nu lees ik op de site over de nieuwe plannen:

Om het portaal te blijven ontwikkelen en te vernieuwen staan er diverse plannen op stapel. Zo wordt dit jaar nog de Encyclopedie van Zeeland online gebracht. Via een grootschalig registratie- en digitaliseringproject voor en door de Zeeuwse musea zullen in 2008 en 2009 alle museumcollecties via geschiedeniszeeland.nl worden ontsloten en daarmee digitaal bekeken kunnen worden.

Verder wordt in april 2008 de archeologische collectie van het Zeeuws Genootschap op het portaal gepresenteerd. Ook staat de opname van de beeldcollectie van het gemeentearchief Schouwen-Duiveland op de agenda. In 2007 zijn verschillende thema’s op het webportaal gepubliceerd.

[…]

Ten slotte wordt er gewerkt aan een koppeling met de Krantenbank Zeeland, die rond het eind van dit jaar officieel geopend wordt en waarin op dit moment de Zierikzeese Nieuwsbode integraal is opgenomen. Met de ontsluiting van deze en nog geplande thema’s en collecties heeft geschiedeniszeeland.nl de meest brede overkoepeling van cultuurhistorische informatie van alle vergelijkbare portalen in Nederland.

Kijk, dat gaat de goede kant op! De thema’s worden ook uitgebreid, en er is ook een prijsvraag zowaar.

Ondertussen worden ook andere mogelijkheden verkend. We gaan bijvoorbeeld meer samenwerken met de provider Zeelandnet. Op dit moment ligt daar al een koppeling met onze Beeldbank, maar op termijn gaan we wellicht nog meer samen doen. Zeelandnet zocht zelf contact, onder meer naar aanleiding van bijdragen op zbdigitaal. Het mag dan ook geen geheim heten dat ik veel zie in de samenwerking met Zeelandnet. Wij beschikken over veel content, zij beschikken over een groot publiek.

Ondertussen vraag ik me af of ik nu niet eens wat meer kan gaan doen met online profielen van de Zeeuwse Bibliotheek, zoals die op Hyves. Op zich heb ik best zin om daar eens iets meer energie in te stoppen. Maar je moet ergens een grens trekken he. Ik doe al veel te veel werkgerelateerde dingen in mijn vrije tijd. Een zondagmiddag is zo om…

@

Reageer