clear

zoeken

search

Digitale bibliotheekvernieuwing: beter ga je het zelf doen

22 maart 2014

Eind 2012 schreef ik in het artikel Werken met de WaaS is geen kinderspel, in zeer voorzichtige bewoordingen over de lange aanloop naar de nieuwe websites van openbare bibliotheken in Nederland in het algemeen, en die in Zeeland in het bijzonder. Ik wilde toen maar zeggen dat er veel mooie en ingewikkelde dingen gebeurden, maar dat alles waar we als werkgroep al lang over hadden gesproken en op in wilden zetten voorlopig niet aan de orde was. Ergens in die periode besloot ik voor mezelf dat ik in het vervolg niet meer zou focussen op de nationale digitale infrastructuur van bibliotheken en alles wat daarmee samenhangt. Die infrastructuur is als een niet af te remmen gevaarte waar je toch geen invloed op uit kunt oefenen, zelfs niet op regionaal niveau. Iets in de geest van ‘je adviseert maar raak, we luisteren toch niet‘, maar dan anders.

Nu, anderhalf jaar later, ben ik maar wat blij dat ik het grotendeels los heb gelaten. Onlangs werden we in een uurtje bijgepraat over alle ontwikkelingen op dit gebied. Ik werd daar -met alle respect voor de boodschappers, die er ook niets aan kunnen doen- chagrijnig van. Er gebeuren weliswaar nog steeds belangrijke en mooie dingen, zoals de lancering van de eerste versie van de Nationale Catalogus maar op het niveau van de bibliotheken zelf is het nog steeds huilen met de pet op. Na al die jaren ouwehoeren zijn we nog steeds niet in staat om online betalen en online lid worden aan te bieden. De ingebruikname van een eenvoudige app wordt uitgesteld omdat er nog allerlei systeemwijzigingen worden verwacht. Van het voornemen om onafhankelijker te worden van softwareleveranciers komt het helemaal niets terecht. Als tussenoplossing word gewerkt met Iguana van Infor, voor een productencatalogus wordt nu gebruik gemaakt het Bart CMS en voor de sites wordt er gewerkt met een weinig flexibele variant van Drupal. En oh ja, met de Aquabrowser en de eigen catalogus werken we uiteraard ook nog gewoon.

Als je de lijntjes terugvolgt is alles verklaarbaar hoor, dat is het punt niet eens, maar als je probeert na te denken over oplossingen besef je keer op keer dat je het moet doen met vergezichten waar je op het niveau van directe dienstverlening weinig mee kunt. Tuurlijk is het prima dat er hard wordt gewerkt aan dat nationale ebookplatform. Het is fijn, dat er nu tenminste iets is, maar zo lang je je eerder schaamt voor een dienst dan dat je er oprecht trots op bent is er iets niet in de haak. Als alle medewerkers eerst op cursus moeten om het aan de klanten uit te kunnen leggen ook niet. Je moet je altijd haasten om ook op de positieve dingen te wijzen, om niet aangemerkt te worden als verzuurd, dus laat ik vooral niet vergeten te melden dat het uitstekend is dat er nu sites zijn die zoveel mooier en beter zijn dan het aanbod van drie jaar en langer geleden. Maar doe eens een rondje langs tien van die sites en je weet dat je daar geen grote successen mee zult boeken binnen de aandachtseconomie. Het zijn goede visitekaartjes, maar geen platformen die het verschil maken op het gebied van content.

De verantwoording voor dat laatste ligt bij de bibliotheken zelf. Dat is precies de reden waarom ik in een recent overleg opmerkte dat ik, als ik het mocht beslissen, nog maar een enkele medewerker vrij zou houden voor de implementatie van al die diensten die nationaal, met die grote bakken geld, worden ontwikkeld. Gewoon in het tempo van de landelijke ontwikkelingen bewegen en braaf doen wat er verwacht wordt. Baat het niet dan schaadt het niet. Maar alle andere medewerkers met digitale vaardigheden zou ik inzetten voor andere zaken. Lokale en regionale content maken en verspreiden, bestaande collecties op aantrekkelijke wijze uitlichten en onder de aandacht brengen op sociale media. Aansluiting zoeken bij regionale communities en online conversaties. Dat soort werk. Nu zitten per bibliotheekorganisatie keer op keer veel te veel mensen te praten over dingen die ze toch niet kunnen veranderen. Als er wordt geïnformeerd naar oorzaken van vertraging wijst iedereen naar iedereen en is de slotsom vrijwel altijd: ‘wachten op de volgende stap of een nieuwe versie van een programma dan maar weer’. Dat is toch zonde van al die tijd die dat kost?

Ik lees nu ook dat ‘de nieuwe WaaS’ ook weer een nieuw CMS krijgt. Dat is ongetwijfeld een verbetering, maar iets zegt me dat in de gewenning daaraan ook weer zeeën tijd gaan zitten. Ditmaal is er gekozen voor Adobe Experience Manager. Ik wist niet eens dat het een CMS was. De FAQ zegt daarover het volgende:

Met welk CMS gaat de WaaS werken?
Antwoord: het CMS-pakket dat is gekozen voor het landelijke CMS is Adobe Experience Manager. Op basis van de doelen, wensen en uitgangspunten van de doorontwikkeling naar WaaS 2.0 is een lange lijst van CMS-pakketten beoordeeld. In deze lijst stonden ook alle door bibliotheken gebruikte CMS-pakketten. Het te kiezen pakket moest een zo groot mogelijk deel van de wensen en gestelde eisen afdekken. Op basis van de gestelde criteria hebben we met de meest geschikte pakketten een Proof of Concept (PoC)
uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten van de PoC’s is gekozen voor Adobe.


BNL heeft enkele jaren geleden aangegeven geen vendor lock-in (d.w.z. het
“overgeleverd” zijn aan één enkele leverancier) te willen. Hoe valt die uitspraak te rijmen
met de keuze voor het CMS-pakket van Adobe?
Antwoord: met de nieuwe opzet van de website infrastructuur wordt het mogelijk om het CMS relatief eenvoudig te vervangen als daar aanleiding voor is. Ook de WaaS sluit via de API aan op de landelijke infrastructuuronderdelen, waardoor een toekomstige wijziging van het CMS technisch gemakkelijker wordt. Daarnaast houden we de bedrijfskritische onderdelen, zoals “Mijn Bibliotheek” en “Zoeken & vinden“ buiten het CMS. Deze worden als afzonderlijke applicaties aan de website gekoppeld. 


Hoe lang gaat BNL met dit CMS werken?
Antwoord: We hebben een licentiecontract afgesloten voor 3 jaar met mogelijkheid tot verlenging. Uiteraard kijken we voortdurend of de gekozen oplossing nog steeds aan onze en nieuwe eisen voldoet.

Mooi man. We horen er wel weer van als het allemaal werkt. We zullen niet zeuren verder. Hebben we mooi de tijd over om zelf verder te gaan met mooie content. Als dat dan maar gewoon gebeurt op de populaire, werkbare en goed vindbare platformen elders. Je kunt de strijd maar het beste daar strijden waar de wapens voorhanden zijn, tenslotte. En waar de mensen zijn.

Gerelateerd:
Over de Nationale Bibliotheekcatalogus en complexe structuren
Makkelijk linken naar boeken: we zijn nog niet veel opgeschoten
“De bibliotheek is ouderwets”: een interview met Hans Pinckaers

@

Boekje afbeelding: Everything I Want To Do Is Illegal: War Stories from the Local Food Front

5 Reacties

 1. Jaap van de Geer schreef:

  Ik kan helaas alleen maar hard knikken als ik je verhaal lees.
  Een mooi voorbeeld wat je met gelukkig wel kunt bereiken met een stukje mooie curatie (zoals je zelf ook hebt gedaan met Middelburg Dronk en dit blog) is het project van Chris Wild (Retronaut).
  //www.thisweekinlibraries.com/?p=552

 2. Leuk Jaap, had al lang niet meer gekeken op Retronaut. Nu maar eens geabonneerd. Is een geweldig project. Het interview had ik ook nog niet gezien. Dank voor de attenderingen! (over aandachtseconomie gesproken :-))

 3. Bartwatching schreef:

  Ja bovenstaande is inderdaad een herkenbaar verhaal. Ik mag binnenkort op cursus voor WAAS 2.0 (Adobe experience). Heel benieuwd 😉

 4. Houd ons op de hoogte Bart!

 5. jan de waal schreef:

  Prachtig verhaal…jaren geleden hebben we met de Joomla bibliotheken het gehele Waas gebeuren al als een onmogelijke opzet en veel te centralistisch gebeuren en als een doodlopende weg gezien. Zeker toen er tijdens de ontwikkeling een 100% draai gemaakt is: van onderop aansluiten naar centraal alles regelen. Gelukkig zijn een groot aantal bibliotheken en paar provinciale organisatie niet in deze val gestapt. Zij hebben gekozen voor een koppeling met hun leden ipv van landelijke content, die vaak niets met de plaatselijke bibliotheek te maken heeft. Door de nauwe koppeling met het bibliotheeksysteem (= leden) zijn mooie diensten mogelijk zoals ideal, direct online lid worden, nieuwsbrieven op basis van leden in het systeem (ook voor niet leden), kaartverkoop enz. Nog belangrijker dat de website en de catalogus een geheel vormen. HKA Wise heeft speciaal hiervoor een open source joomla omgeving gebouwd. Bij Infor is gekozen voor een meer gesloten website oplossing.
  Bij Waas 2.0 is dat voorlopig nog dromen, zolang de leden niet in een landelijk systeem zitten en daar hun financiële zaken afhandelen, blijft iedere nieuwe vorm van website maar een nood oplossing. Niet de CMS is bepalend. Het gaat vooral om de activiteiten die een bibliotheek plaatselijk organiseert en die ze kunnen koppelingen in hun website. Een website is daaraan ondersteunend, maar niet voldoende, daarom hebben we in Oss nog diverse blogs naast de website.

  Terugkijkend heb een horde van landelijke, veel al ingehuurde deskundige, langs zien komen die iedere keer, met verkeerde oplossing kwamen die uiteindelijk niet in het belang van plaatselijke bibliotheken waren. Vaak te complexe oplossingen met mooie vergezichten. De powerpoints waren prachtig en veel directieleden kregen prachtige "points of view" aangeboden en met landelijke gelden werd men bijna verplicht voor een oplossing te kiezen, niet beseffend dat ze hun plaatselijke organisatie op achterstand zetten.

  In april 2014 komen de Joomla bibliotheken, vaak met een HKA systeem, weer bijeen om een nieuwe website lijn uit te zetten. Deze websites hebben de laatste jaren prima gewerkt en waarmee we onze plaatselijke en (niet)leden goed hebben kunnen bedienen.

  Helaas heb ik jaren geleden al geschreven dat de Waas tot niets zou leiden, vervelende om gelijk te krijgen. Blijft jammer dat ingehuurde deskundigen en ego's meer geloofd worden dan onze vaste factoren ( en al tientallen jaren deskundigheid hebben opgebouwd) in de bibliotheeksector zoals HKA, Infor en plaatselijke deskundigheid in bibliotheken, die iedere dag bezig zijn om een optimale dienstverlening draaiende te houden.

  Over het e-booksaanbod heb ik voor het bibliotheekblad een uitgebreid artikel geschreven, dat binnenkort verschijnt. Ik twitter hierover wanneer het online staan.

Reageer