clear

zoeken

search

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling

12 juni 2018

Er is deze maand geen ontkomen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die met ingang van 25 mei van kracht wordt. Je stuit overal op achtergrond- en nieuwsartikelen en vooral ook op online discussies. Het grappige (of wrange) is namelijk dat de AVG vereist dat iedere ondernemer of organisatie transparant en duidelijk moet zijn over de manier waarop er wordt omgegaan met de privacy van klanten en bezoekers, maar zelf zo bolstaat van vaagheden en juridisch jargon dat er veel onduidelijkheid is over de interpretatie en uitvoering van de nieuwe regelgeving. Als leek zou je willen dat je alles gewoon kon regelen met een eenvoudig logo op een website, die aanduidt dat je gebruik maakt van cookies, formulieren, enzovoort. Dat zou het een stuk duidelijker en werkbaarder maken.

Maar dat jargon dus. Overal duiken nu opeens termen op waarvan veel mensen nog nooit hadden gehoord. Een voorbeeld is DPIA, een acroniem van een Data Protection Impact Assessment. In het Nederlands wordt dat gegevensbeschermingseffectbeoordeling genoemd. Een woord van maar liefst zevenendertig letters! Een DPIA blijkt een soort test te zijn die vooraf privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart brengt en helpt om vervolgens passende maatregelen te nemen.

Als je dat woord gegevensbeschermingseffectbeoordeling nu loslaat op Google krijg je 4680 zoekresultaten, maar als je de zoekactie beperkt op het jaar 2015, dan blijven er nog maar 12 treffers over, en dan gaat het niet eens per definitie om pagina’s waarbij het woord wordt gebruikt in de context van het desbetreffende jaar. Je zou kunnen stellen dat woorden als gegevensbeschermingseffectbeoordeling kindjes zijn van nieuwe wet- en regelgeving. Maar wat mij betreft zijn het geen kindjes die de invoering van de AVG er prettiger op maken. Ik krijg er letterlijk de kriebels van. En chagrijn. Als het dan toch gaat om het recht vergeten te worden, laat dat recht dan maar vooral gelden voor dit jargon.

Deze bijdrage verscheen ook in IP 5, 2018

Reageer