clear

zoeken

search

Een speurtocht voor Middelburg Rozenstad

20 juli 2015

Lia Hector, van galerie T in Middelburg, zet zich al langere tijd in voor het project Middelburg Rozenstad. De stad fleurt daar letterlijk van op. Middelburg Rozenstad heeft het mannetje Rozenbottel als mascotte en zou dat figuurtje graag een prominentere rol geven binnen het project, onder meer door er een speurtocht in de stad omheen te organiseren. De Middelburgse & Veerse Bode schreef daar afgelopen zaterdag het artikel Rozenbottel wil Manneke Pies van Middelburg worden over.

De projecten Rozenstad en Wij zijn De Stad hebben veel dwarsverbanden. Mede daarom hebben Lia en ik regelmatig met elkaar gesproken in het voorjaar. We concludeerden onder meer dat het belangrijk is dat je dingen van elkaar gescheiden houdt, maar dat er tegelijkertijd geen enkele reden is om verbindingen niet te leggen. Daarom schreef ik een paar maanden geleden zelf ook een korte notitie over de mogelijkheden. Uit dat document:

Inleiding
Het project Middelburg Rozenstad heeft de afgelopen jaren flink aan de weg getimmerd. Lia Hector beschreef de activiteiten de bereikte doelen en de ideeën voor de toekomst in november 2014 in de notitie ‘Middelburg Rozenstad’. Een van die ideeën betrof een speurtocht door Middelburg rondom de mascotte van Middelburg Rozenstad, het figuurtje Rozenbottel. Dit document werkt het idee van die speurtocht verder uit.

Een speurtocht voor Middelburg Rozenstad: kansen op verbinding
Er zijn veel mogelijkheden om de stad Middelburg met behulp van Middelburg Rozenstad onder de aandacht te brengen van een breder publiek, waaronder de toeristen. Een van die mogelijkheden is een speurtocht door het stadscentrum, die deelnemers naar de mooie plekjes, de monumenten en de winkels  van de stad leidt. Zo’n speurtocht is een uitgelezen kans om verschillende locaties, evenementen en ondernemers met elkaar te verbinden.

Het idee is om de speurtocht zowel online als offline aan te bieden bij het publiek, in twee varianten: gratis en betaald. De gratis tocht kan te allen tijde digitaal worden geraadpleegd en worden gedownload, zonder dat er voorwaarden aan verbonden zijn. Deze variant wordt door belangstellenden zelf uitgevoerd, zonder (fysieke) begeleiding vanuit Middelburg Rozenstad. Door deze variant aan te bieden maak je de speurtocht laagdrempeliger, sluit je aan bij de tijdgeest, heb je ook iets te bieden als winkels of culturele instellingen zijn gesloten, en sluit je mensen met een beperkt budget niet uit. De tweede variant is een betaalde tocht, onder begeleiding van een stadsgids. Dat kunnen mensen zijn die nu al rondleidingen door Middelburg verzorgen, of mensen van culturele organisaties, maar ook mensen van Middelburg Rozenstad zelf. Deze variant kun je ook koppelen aan activiteiten bij aangesloten ondernemers en instellingen. Denk daarbij aan workshops, tentoonstellingen of optredens.

In de speurtocht staat de mascotte Rozenbottel centraal. Deelnemers gaan op zoek naar dit symbool, die in verschillende verschijningsvormen te vinden zal zijn op de meest gekke plekken in Middelburg. Een wat grotere op het grachtenterras van de Zeeuwse Bibliotheek, een wat kleinere onder de Spijkerbrug, een vermomde in de Kuiperspoort, een bewegende boven in de Lange Jan, enz. Er zijn nu al organisaties die hebben aangegeven belangstelling te hebben voor deelname aan de speurtocht. Een mooi voorbeeld is de Zeeuwse Bibliotheek/Scoop, waar onlangs een zogenoemd Fablab is gelanceerd, waar mensen gebruik kunnen maken van onder meer 3D-printers en lasersnijders. De organisatie wil de presentatie en het bereik buiten het gebouw maar wat graag verbeteren en verbindt zich graag aan een initiatief als dit. De bibliotheek zou een halteplaats kunnen zijn waar mensen zelf een rozenbottel kunnen printen of ontwerpen, maar faciliteert ook graag de productie van de Rozenbottels die nodig zijn voor de tocht.

De verbinding met winkels is ook eenvoudig te leggen. Van het VOM-project Wij zijn De Stad leerden we onder meer dat er enorm veel middenstanders zijn zich naast de verkoop van producten ook bezighouden met workshops, zowel in de dag- als avonduren. Deelnemers aan de speurtocht zou je daar mooi op in kunnen laten haken: zelf rozensieraden maken bij Beadle in de Langeviele, leren hoe je je eigen rozenbottels kweekt bij Plant Aardig in de Zusterstraat of zelf een rozendrankje maken in de moestuin van Kloveniersdoelen.

Technische uitwerking
De technische uitwerking van de speurtocht hoeft beslist niet complex of duur te zijn. De verleiding is groot om meteen te denken aan de ontwikkeling van een app, een website en aanverwante zaken, maar dat verdient in dit stadium niet de aanbeveling. Het is verstandiger om in te zetten op tempo en flexibiliteit, en aanvankelijk te kiezen voor gratis hulpmiddelen (‘tools’) en bestaande platformen. Voor het ontwikkelen van de speurtocht kun je bijvoorbeeld gebruik maken van bestaande rondleidingen, zoals de gratis stadswandeling die Middelburgdronk.nl online heeft gezet, en die in een kleinere variant ook al commercieel wordt gebruikt door het bedrijf Vita Event van Patrick Gabriëlse.

Die aangepaste variant kun je dan als PDF-bestand aanbieden via een pagina van de website Uitinmiddelburg.nl, die daardoor ook weer meer bezoekers genereert. Behalve als PDF kun je de tocht ook interactief aanbieden met behulp van de gratis tools van Google Maps, waar je zelf routes mee kunt tekenen en invullen. Bijkomend voordeel is dat deze gratis hulpmiddelen garant staan voor optimale raadpleging op alle mobiele apparaten. Deelnemers hoeven de speurtocht dus niet uit te printen, maar kunnen die gewoon in real-time bekijken op de telefoon of op een tablet. Als je kiest voor deze aanpak beperken de kosten van de implementatie zich tot arbeidsloon.

Marketing en online profilering
Het succes van de speurtocht van Middelburg Rozenstad valt of staat met de bekendheid ervan. Het is van groot belang dat de tocht van meet af aan breed onder de aandacht wordt gebracht. Daarbij zal uiteraard ook worden ingezet op traditionele vormen van promotie, zoals persberichten, posters en flyers, maar zal ook aan de deelnemende organisaties en ondernemers worden gevraagd er aandacht aan te besteden, al dan niet in combinatie met ludieke acties.

We zouden ook graag inzetten op een speciale vorm van promotie, namelijk guerrillamarketing. Het idee is om Rozenbottel zonder toelichtende teksten op gekke plaatsen in de stad te laten opduiken, in aanloop naar de lancering van de speurtocht tijdens een speciaal Middelburgs evenement, bijvoorbeeld de Stadsfeesten. Je zoekt dan naar een situatie waarin steeds meer mensen zich afvragen waar dat poppetje van is en daar op voorhand al met elkaar over gaan praten. Het voordeel van die vorm van marketing is dat het niet veel kost, het nadeel is dat het alleen werkt als het goed wordt uitgevoerd.

Er zal uiteraard ook worden ingezet op online profilering. Er kan gebruik gemaakt worden van diverse bestaande platformen, variërend van de Facebookpagina’s, websites en Twitteraccounts van Wij zijn De Stad, Uit in Middelburg, Middelburg Dronk, SEM, Middelburg Rozenstad, enz. Ieder platform kan de tocht benaderen vanuit de eigen invalshoek. Daarnaast kan aan betrokken partijen gevraagd worden of zij prominent willen linken naar de tocht, op de sites van de Gemeente, de Zeeuwse Bibliotheek/Scoop, de Drukkery, enz. Verder kan er nog worden ingezet op promotie via blogs en andere kanalen.

Tijdpad
Het streven is om de speurtocht kort na de zomer van 2015 te lanceren, het liefst tijdens een evenement waar veel mensen op de been zijn, zoals de Stadfeesten Middelburg in juni. Om de speurtocht op te kunnen zetten zijn de volgende zaken nodig:
1. Gesprekken met potentiële deelnemers
2. Het uitwerken van de route van speurtocht 
3. De omzetting van de tocht naar PDF, Google Maps en Uit in Middelburg
4. Het borgen van de organisatie (gidsen, begeleiding, aanspreekpunt)
5. Marketing en online profilering
@

Reageer