clear

zoeken

search

De samenwerking tussen RTV Oost en Bibliotheek Deventer staat niet op zichzelf

09 februari 2014

Op 11 december 2013 nam de redactie van de regionale Overijsselse omroep RTV Oost haar intrek in het gebouw van de openbare bibliotheek Deventer. Die verhuizing was de eerste stap op de weg naar een Deventer Media Centrum, waarin de omroep niet alleen samenwerkt met de bibliotheek, maar ook met andere partijen, zoals de lokale omroep DRTV, die zich later ook in het pand zal vestigen.

Meer samenwerkingsverbanden
Dit samenwerkingsverband staat niet op zichzelf.  Om een paar voorbeelden te noemen: de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) werkt al sinds 2006 samen met  de lokale zender Radio AmsterdamFM,  in 2009 werkte de Zeeuwse Bibliotheek in het pilotproject Nieuwsportaal Zeeland onder meer samen met Omroep Zeeland, in februari 2013 trok de redactie van Twentse Courant Tubantia in bij Bibliotheek Almelo en op 1 januari j.l., ten slotte, maakte directeur Martijn Mewe op het blog van Bibliotheek Velsen bekend dat zijn organisatie in 2014 zal gaan samenwerken met RTV Seaport. Het voert wellicht te ver om al te spreken van een trend, maar een interessante ontwikkeling is het wel. Daarom vroeg InformatieProfessional een aantal betrokkenen bij genoemde voorbeelden naar hun ervaringen tot nu toe.

Twentse Courant en bibliotheek Almelo
Linda Hilberink, redactiechef bij Tubantia, meldt desgevraagd dat de samenwerking met bibliotheek Almelo zeer goed bevalt. Door reorganisaties bij Wegener en de dagelijkse druk van deadlines restte er weliswaar niet veel tijd meer voor experimenten, maar de twee organisaties slaagden er desondanks in om een aantal zaken van de grond te krijgen, zoals de gezamenlijke productie ‘Rumoer’, een wekelijks discussieprogramma op de radio. De bibliotheek profiteert vanuit het perspectief van de functie ‘ontmoeting en debat’, voor de krant levert het programma nieuwe artikelen op. In oktober is het project ‘Buurten bij de krant’ van start gegaan. Wijkbewoners worden door redacteuren uitgenodigd om hun verhaal in de bibliotheek te komen doen, en mee te denken over de inhoud van de krant. Het bibliotheekgebouw leent zich daar prima voor: er is genoeg ruimte en, ook niet onbelangrijk, prima koffie. Ook in dit traject versterken beide organisaties elkaar. Vanaf 2014 zal er ook nog worden samengewerkt op het gebied van media-educatie, in de cursus ‘Hoe scoor ik in de pers?’

Veel nadelen lijkt het samenwerkingsverband niet te hebben. Het enige punt dat Hilberink kan verzinnen is het geluid dat nu eenmaal hoort bij klassenbezoeken. Daar moest de redactie wel even aan wennen. Dat positieve beeld wordt bevestigd door Ellen Lamberts, medewerkster PR van de bibliotheek. Ook zij ervaart de samenwerkingsprojecten als interessant en succesvol. Zij merkt bovendien dat de ‘lijntjes’ tussen bibliotheek en krant nog korter zijn dan voorheen. Suggesties voor artikelen rondom een actuele thema’s worden nu sneller gedaan door bibliotheekmedewerkers en eerder opgepikt door journalisten. De sfeer binnen het samenwerkingsverband wordt ervaren als open en transparant.

De samenwerking tussen de OBA en AmsterdamFM
Ook de OBA is behoorlijk tevreden over de samenwerking met AmsterdamFM. Bibliothecaris en programmamaker Leo Willemse vertelt dat de invulling van de gezamenlijke activiteiten geleidelijk is uitgebouwd. Aanvankelijk hielpen bibliotheekmedewerkers vooral met het faciliteren en begeleiden van de uitzendingen, waarmee al werd gestart in het oude gebouw aan de Prinsengracht, maar al snel kreeg de bibliotheek in de persoon van Leo ook een eigen boekenrubriek, en verzorgen bibliotheekmedewerkers op vrijdagen de ‘niet-live muziek’. Willemse omschrijft de samenwerking als ‘soepel en vrolijk’ en vindt het mooi dat de bibliotheek op deze manier de mogelijkheid heeft om in te haken op actuele gebeurtenissen (het overlijden van een beroemde schrijver, bijvoorbeeld). Hij ziet de samenwerking daarnaast vooral als “een prachtige manier om de verbondenheid van de OBA met (vooral) de Amsterdamse samenleving te laten zien”. Hij merkt op dat er inmiddels honderden artiesten, regisseurs,schrijvers en opiniemakers naar de OBA kwamen en hun vaak verouderde beeld van de openbare bibliotheek bijstelden.

Een kanttekening 
Willemse plaatst echter ook een kanttekening. Hij vindt dat bibliotheekmedewerkers een veel grotere rol binnen het samenwerkingsverband zouden kunnen spelen. Hij realiseert zicht echter ook dat daar de inzet van zowel de radiomakers, de directie als de medewerkers zelf voor nodig is. Dat is blijkbaar nog geen vanzelfsprekendheid. Je zou kunnen concluderen dat er mooie dingen gebeuren, en dat het begin goed is, maar dat er ook nog veel onbenutte kansen liggen. Een wereld te winnen dus!

@

Dit artikel verscheen eerder in InformatieProfessional 1, 2014
Foto Bibliotheek Almelo: Ellen Lamberts

2 Reacties

  1. Stefan Wijnberg schreef:

    Mooi overzicht. Ook in Hengelo is de TC Tubantia inmiddels in de bieb te vinden: //www.radiohengelotv.nl/stadsredactie-tubantia-in-bibliotheek-hengelo/nieuws/item?8146

  2. Dank je Stefan, ook voor de aanvulling!

Reageer