clear

zoeken

search

Over innovatie in Zeeland en de betrouwbaarheid van een bank als nieuwsbron

09 april 2013

Is er iemand in de zaal die verstand heeft van economische informatie/onderzoeken? Als dat zo is zou ik graag eens vernemen hoe betrouwbaar het Economisch Bureau van ING is, als informatie- en nieuwsbron. Die vraag kwam bij me op toen ik vanochtend (08.41 uur) een artikel zag op de site van de PZC, met de titel ING: Zeeland scoort slecht met innovatie. Ik wilde de strekking van dat artikel best geloven maar ik vond het opmerkelijk dat een onderzoeksbureau van een bankinstelling expliciet als bron werd vermeld. Dat is nu eenmaal niet waar ik aan denk, als ik denk aan onafhankelijk onderzoek.

Het artikel bevatte helaas geen links (wat hebben kranten daar toch tegen?), daarom ging ik zelf op zoek naar ‘het kwartaalbericht regio’s’, dat als bron werd vermeld. Dat viel tegen. Ik vond wel de pagina van het bureau, maar niet het genoemde kwartaalbericht, althans niet meteen. Ik liet het onderwerp dus maar rusten. Zo belangrijk vond ik het ook weer niet.

Totdat ik vanavond (17.54 uur) wéér een artikel op de site tegenkwam, met vrijwel dezelfde strekking, maar nu met de titel Zeeland mist innovatiepit. Ik kreeg opeens het gevoel dat ik gesponsorde content zat te lezen. Onzin natuurlijk, maar mijn nieuwsgierigheid was opnieuw gewekt. Ik ging nogmaals op zoek en vond  het persbericht van ING deze keer wel, alsmede een bijlage met het bewuste kwartaalbericht.

Het bericht ziet er keurig uit. De teksten komen ook geloofwaardig en begrijpelijk op me over. Dat is ook de bedoeling van het Economisch Bureau, lees ik in het colofon. Maar klopt het ook allemaal, wat er staat? Dat vind ik als leek lastig in te schatten. De indruk hebben dat de economen van ING kennis van zaken hebben is wat anders dan dat kunnen checken aan de hand van bronnen. De voetnoten in het bericht helpen mij in ieder geval niet verder.

Juist omdat ik zo weinig economische kennis heb, ga ik mijn vingers niet branden aan een inhoudelijk oordeel. Wie het weet mag het zeggen. Dat neemt niet weg dat ik het vreemd vind dat kranten dit soort berichten zonder verdere duiding of gebruik van andere bronnen overnemen. Toen ik keek in de Krantenbank van LexisNexis zag ik dat het, na ANP en het FD vooral kranten van Wegener zijn, die het Economisch Bureau van ING vermelden. De PZC 35 keer tegen de Volkskrant 8 keer. Zie de afbeelding hiernaast. Dat bewijst verder niets, maar opmerkelijk is het wel, net als het feit dat ik in de Krantenbank Zeeland stuitte op een artikel van augustus 2011, gebaseerd op een onderzoek van hetzelfde bureau. Juist ja: “Innovatie loopt in Zeeland achter”. We zijn als provincie niet veel opgeschoten, de afgelopen twee jaar.

Al met al weet ik niet zo goed wat ik hier van moet denken. Misschien dat de disclaimer van het kwartaalbericht nog wel het duidelijkst is, wat dat betreft:

De informatie in dit rapport geeft de persoonlijke mening weer van de analist(en) en geen enkel deel van de beloning van de analist(en) was, is, of zal direct of indirect gerelateerd zijn aan het opnemen van specifieke aanbevelingen of meningen in dit rapport. De analisten die aan deze publicatie hebben bijgedragen voldoen allen aan de vereisten zoals gesteld door hun nationale toezichthouders aan de uitoefening van hun vak. Deze publicatie is opgesteld namens ING Bank N.V., gevestigd te Amsterdam en slechts bedoeld ter informatie van haar cliënten. ING Bank N.V. is onderdeel van ING Groep N.V. Deze publicatie is geen beleggingsaanbeveling noch een aanbieding of uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument. ING Bank N.V. betrekt haar informatie van betrouwbaar geachte bronnen en heeft alle mogelijk zorg betracht om er voor te zorgen dat ten tijde van de publicatie de informatie waarop zij haar visie in dit rapport heeft gebaseerd niet onjuist of misleidend is. ING Bank N.V. geeft geen garantie dat de door haar gebruikte informatie accuraat of compleet is. De informatie in dit rapport kan gewijzigd worden zonder enige vorm van aankondiging. 

Daarmee is eigenlijk alles afgedekt door ING. Maar geldt dat dan ook voor de media die hun nieuws erop baseren? Of is de eigen disclaimer dan al voldoende?

Gerelateerd:
Te lui om feiten te checken

@

Reageer