clear

zoeken

search

Casebeschrijving Middelburg Dronk, deel 7 (slot): de toekomst

21 april 2013Voor het handboek Informatiewetenschap van Vakmedianet (voorheen van Kluwer) beschreef ik onlangs de case Middelburg Dronk. Op Mijns Inziens alvast een voorproefje in meerdere delen. Vandaag deel 7: de toekomst.
Financiering: subsidie, sponsoring of crowdfunding?
De directe kosten van het project zijn laag. De investeringen die tot nu toe zijn gedaan bedragen niet meer dan duizend euro. Dat geld werd uitgegeven aan serverruimte, de domeinnaam, een borrel als blijk van dank voor de belangrijkste vrijwilligers, en aan de notaris die tegen een gereduceerd tarief de papieren voor de stichting in orde bracht. In het project zitten echter wel vele honderden manuren aan onderzoek, schrijfwerk, promotie en technisch onderhoud. Niemand van ons heeft daar problemen mee –we werken immers op vrijwillige basis- maar aangezien we alle drie werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer moeten we wel in de gaten houden dat onze betaalde opdrachten niet lijden onder het project. Enige financiële compensatie voor ons werk zou mooi zijn. Ook dat was een reden om de stichting in het leven te roepen.

We hebben inmiddels meerdere malen gesproken over mogelijke vormen van financiering, maar we twijfelen nog sterk over de te bewandelen weg. Een gemeentelijke of provinciale subsidie zou een enorme steun in de rug zijn, maar we zien een beetje op tegen de administratieve procedures die daarbij horen en we zijn tegelijkertijd bevreesd voor de aantasting van de onafhankelijkheid van het project. Hetzelfde geldt eigenlijk voor sponsoring. We weten dat er ondernemers zijn die bereid zijn het project te steunen, maar we zijn niet zakelijk en slagvaardig genoeg om met een verkooppraatje de boer op te gaan. We willen namelijk niet werken met advertenties en zullen daarom iets anders moeten bieden. Wat dat betreft zien we wel kansen in de nieuwe website, die ook mogelijkheden voor koppelingen naar een evenementenkalender en locatiegebonden aanbiedingen zal bevatten. We zouden ook meer kunnen doen met de historische kroegwandeling die we al hebben geschreven maar die nu wordt verzorgd door een lokaal evenementenbureau, omdat we er zelf geen tijd voor hebben. We zouden die wandeling kunnen combineren met bezoekjes aan bepaalde etablissementen, bijvoorbeeld, en daar financiële afspraken over maken. Ten slotte overwegen we om de mogelijkheden van crowdfunding  te verkennen. Veel verder dan een online module voor donaties op basis van sympathie zijn we echter nog niet gekomen.

Het moge duidelijk zijn: team Middelburg Dronk kan wel versterking gebruiken van iemand met zakelijke kwaliteiten. Zulke mensen zijn er in overvloed, maar wij vinden het belangrijk dat het hart op de goede plaats zit en dat de inhoudelijke kant van het project belangrijker blijft dan de zakelijke mogelijkheden. In die zin is financiering vanuit een subsidie wellicht toch interessanter.

Technische doorontwikkeling
In de paragraaf ‘verbeterpunten’ gaf ik aan dat er wordt gewerkt aan een nieuwe website omdat MediaWiki als platform te veel beperkingen heeft. Er is een functioneel ontwerp gemaakt en de basis van de website is zo goed als klaar, maar een werkende versie is nog niet beschikbaar. Daar valt in dit stadium nog niet veel over te zeggen. Het idee is in ieder geval dat de site in de toekomst zal beschikken over een database met meer mogelijkheden, over een interface die beter navigeert en presenteert (ook op mobiele apparaten), en over elementen die koppelingen met apps en api’s van andere sites eenvoudiger moet maken. We onderzoeken ook of we geolocaties die we toevoegen aan ieder artikel kunnen koppelen aan bestaand apps, zoals Spinoza, die ook al in gebruik is bij de Zeeuwse Bibliotheek. Die app stelt de gebruiker in staat om historische foto’s van de website met een smartphone te projecteren op de locatie waar hij zich bevindt. Dat concept zou dan weer gekoppeld kunnen worden aan de eerder genoemde kroegwandeling.

Een boek met een open einde
We krijgen vaak de vraag of er ooit ook een boek van Middelburg Dronk komt. Dat is wel het plan. De website bevat inmiddels immers een schat aan informatie, waaronder vele ‘mooie verhalen’. Daar moet makkelijk een boek van te maken zijn. Ook hier geldt echter dat we wel ideeën hebben over de manier waarop we dat boek vorm gaan geven, maar dat we die ideeën nog niet hebben uitgewerkt. Verschillende mensen hebben ons benaderd met de vraag of zij de inhoud mogen verzorgen, of het ontwerp. Dat laatste besteden we graag uit, maar de inhoud houden we liever in eigen hand. Vooralsnog heeft het schrijven van het boek echter geen prioriteit. Het is onze inschatting dat we nog heel lang vooruit kunnen met het bronnenonderzoek, het verder uitbouwen van de inhoudelijke kant van de website, de promotie van het project en, later, het vullen van de nieuwe website. Vervolgens zijn er nog al die andere plannen. Zolang het project wordt uitgevoerd op vrijwillige basis beschouwen we het als een hobbyproject, waaraan we nog vele jaren kunnen werken. Met dat idee kunnen we goed leven. Dat neemt niet weg dat we dromen van meer. Van groter en professioneler. Omdat we weten dat het kan. Daar proosten we op.

De volledige Casebeschrijving Middelburg Dronk kan ook worden gedownload als PDF-bestand.

Gerelateerd:

Reageer