clear

zoeken

search

Casebeschrijving Middelburg Dronk, deel 1: Inleiding en Ontstaan

18 april 2013

Voor het handboek Informatiewetenschap van Vakmedianet (voorheen van Kluwer) beschreef ik onlangs de case Middelburg Dronk. Op Mijns Inziens alvast een voorproefje in meerdere delen. Vandaag deel 1: Inleiding en ontstaan.


Inleiding: een online encyclopedie over drinken en uitgaan in Middelburg, toen en nu
In het afgelopen decennium hebben Nederlandse erfgoedinstellingen hard gewerkt aan de digitalisering van hun collecties. Dat geldt ook voor bibliotheken. Het raadplegen van bronnen als historische kranten, tijdschriften en afbeeldingen kon tot voor kort alleen ter plekke, in de gebouwen waar ze worden bewaard. Daar keek niemand van op. Inmiddels is het publiek gewend geraakt aan de digitale beschikbaarheid van informatie en baart het eerder opzien als collecties niet online bekeken kunnen worden. Bibliotheken voorzien in die veranderde informatiebehoefte door collecties aan te bieden in beeld- en krantenbanken.
Dat informatie digitaal beschikbaar wordt gesteld betekent echter niet dat belangstellenden die informatie ook goed weten te vinden. Zoeken begint voor velen met een zoekmachine maar die vindt meestal alleen de databanken zelf, niet de inhoud ervan. Als iemand in Google zoekt naar oude foto’s van een plaats of object, dan is de kans nog altijd vrij klein dat ook de inhoud van beeldbanken getoond wordt in de zoekresultaten.

Dat vindbaarheidsprobleem kreeg geleidelijk meer aandacht, bijvoorbeeld in twee rapporten uit 2008, ‘De Openbare Bibliotheek tien jaar van nu’ (SCP)  en ‘Innovatie met Effect’ (Commissie Calff). Dat probleem leek door bibliotheken als zodanig te worden onderkend, maar leidde tot op heden slechts beperkt tot een andere benadering van informatieontsluiting: in de praktijk namen maar weinig bibliotheken een voorbeeld aan de goede online vindbaarheid van de content van wiki’s in het algemeen, en aan die van Wikipedia in het bijzonder. Je zou denken dat juist non-profitorganisaties stonden te springen om de concepten achter dat succesvolle voorbeeld toe te passen op de eigen digitale collecties maar daar blijkt in de praktijk nauwelijks sprake van te zijn.

Dit gegeven ging mij, als bibliothecaris die gelooft in de kansen van digitale bibliotheken, altijd aan het hart. Als medewerker in loondienst van een bibliotheek slaagde ik er ook niet in om het werken met wiki’s hoog op de agenda te krijgen, maar als zelfstandig ondernemer stond niets mij in de weg om te experimenteren. In 2010 begon ik als ZZP’er en kreeg ik het idee voor een website over de geschiedenis van uitgaan in Middelburg.  Dat idee is twee jaar later uitgegroeid tot ‘Middelburg Dronk’, een project dat zonder financiering of projectplanning lokaal en regionaal naam wist te maken, en door de mensen die het kennen enorm gewaardeerd wordt.

Ontstaan: hoe een informatieprobleem leidde tot een idee
Het idee voor Middelburg Dronk ontstond in de zomer van 2010 op -hoe kan het ook anders- het terras van mijn stamcafé in de Zeeuwse hoofdstad. Toen ik daar voor de zoveelste keer naar een van de vele mooie en sterke verhalen van een tafelgenoot zat te luisteren bedacht ik dat het mooi zou zijn om de verhalen en de geschiedenis van de bekendste kroegen van de stad te vertellen op internet. Mij was eerder namelijk al opgevallen dat er over dat specifieke onderwerp in Google maar bitter weinig informatie was te vinden. Als Middelburger én als fervent blogger zag ik er een interessante verhalenreeks in, een serie die me vast wel een paar nieuw lokale lezers op zou gaan leveren.
Toen ik een paar dagen later dieper over het idee nadacht, nadat ik een oproep voor foto’s en verhalen op blog, Twitter en Facebook  had geplaatst, realiseerde ik me dat een weblog zich als platform weliswaar prima leent voor het vertellen van verhalen, maar veel minder goed voor het ontsluiten van gestructureerde informatie. Bij  artikelen over de geschiedenis van Middelburgse cafés dacht ik aan meer dan mooie verhalen alleen: ik zag ook informatie over de ontstaansgeschiedenis voor me, een overzicht van de (oud-) eigenaren van de etablissementen, een verzameling krantenknipsels en afbeeldingen uit kranten- en beeldbanken én inzichten in verbanden met andere gelegenheden in de stad. Ik concludeerde dat ik beter uit de voeten zou kunnen met de structuur van een database of van een wiki. Wat ik zocht was feitelijk een basis voor een online encyclopedie.

De volledige Casebeschrijving Middelburg Dronk kan ook worden gedownload als PDF-bestand.

@
Foto café-restaurant Koole 1915: DVD Ons Zeeland

Reageer