clear

zoeken

search

Nieuwe samenwerking tussen Omroep Zeeland, Scoop en Zeeuwse Bibliotheek

08 februari 2013

Omroep Zeeland, onderzoeksinstituut Scoop en de Zeeuwse Bibliotheek slaan de handen ineen om een digitaal platform te creëren waar kennis opgebouwd en gedeeld kan worden. Daar profiteren burgers en de journalistiek van, volgens de aanvragers, want om goede onderzoeksjournalistiek te bedrijven is het belangrijk om kennis te verzamelen en te delen.

Dat ik geloof dat ‘de journalistiek’ en kennisinstituten samenwerkend veel zouden kunnen bereiken heb ik in het verleden vaak benadrukt. Dat ik denk dat er volop kansen liggen op het gebied van duiding, open platformen en crowdsourcing ook. Vanuit dat perspectief veer ik dus op, als ik lees dat het Stimuleringsfonds voor de Pers bijna 120.000 euro subsidie verstrekt voor het realiseren van een Zeeuws digitaal platform dat dit alles mogelijk moet maken. Dat is mooi.

Dit ‘nieuws’ (het kwam een paar weken geleden al op Twitter voorbij) roept bij mij echter ook de vraag op of het deze keer wél gaat lukken. Ik twijfel niet zozeer aan de goede bedoelingen, maar ik denk wel terug aan het project Nieuwsportaal Zeeland, waar ik eind 2009 zelf ook nog bij betrokken was. Er werd toen een vergelijkbaar subsidiebedrag  beschikbaar gesteld vanuit de bibliotheekwereld en de PZC deed toen wél mee; alle neuzen stonden dezelfde kant op. Maar het platform dat er uiteindelijk kwam (en nog steeds te bekijken is op //www.nieuwsportaalzeeland.nl) werd niet meer bijgewerkt sinds juni 2010. Waarschijnlijk was het projectgeld toen op. Zeker weten doe ik dat niet, maar zo werkt het vaak, binnen de subsidiestructuren van BV Nederland. Projecten ontstaan vanuit een zeker gevoel van urgentie en de noodzaak van verandering, maar eindigen niet zelden als trajecten die achteraf sussend worden omschreven als ‘leerzame pilotprojecten’ die nu eenmaal een einde moeten hebben. Dat het zo werkt is geen verrassing meer, maar het moet ooit toch lukken om zulke trajecten een structureel vervolg te geven, gebaseerd op volwaardige formatieplaatsen, van volledig betrokken medewerkers?

Pas als het zover is wordt het écht mooi. We zullen zien.

@

Afbeelding Ezra drinkt de beker van kennis en wijsheid: RijksStudio

Reageer