clear

zoeken

search

Zeeland straks ook op de kaart van de Nederlandse Digitale Cultuur?

03 januari 2013

Ok, het is van belang om van tijd tot tijd vast te stellen wat er allemaal niet gebeurt, maar nog veel belangrijker is het om te kijken wat er wél gebeurt, en vervolgens aansluiting te zoeken bij de betrokkenen, inspiratie te putten uit de projecten en kennis op te doen tijdens de bijbehorende festivals. Daarom neem ik de mooie tip van Jeroen over en verwijs ik naar het persbericht over The New Explorers Guide to Dutch Digital Culture, van Virtueel Platform.

The New Explorers Guide to Dutch Digital Culture bevat informatie en contactgegevens van meer dan 100 medialabs, 20 onafhankelijke game bedrijven en bijna 40 nieuwe media- en gamefestivals in Nederland. De publicatie biedt opdrachtgevers, musea, curatoren, kunstenaars, internationale medialabs en andere buitenlandse belangstellenden een startpunt voor het aangaan van nieuwe verbindingen.

Zeeuwen valt het waarschijnlijk meteen op dat onze provincie nog niet bepaald op de kaart staat. Niet op deze in ieder geval. Daar kun kun je genoeg grapjes over maken, maar welbeschouwd is dat gewoon een kans. Voor de Kenniswerf in Vlissingen, bijvoorbeeld.

@

Reageer