clear

zoeken

search

Subsidie maakt meer kapot dan innovatie lief is

11 september 2012

Gaming en bibliotheken. Lange tijd was ik enthousiast over de potentie van de combinatie van die twee, maar dat vuurtje is ergens onderweg uitgewaaid. Uiteindelijk vind ik het al heel wat dat er consoles en beeldschermen zijn te vinden in veel bibliotheken.

Het onderkennen van fenomenen is iets anders dan ze omhelzen. Dat besef ik eens te meer bij het lezen van een bijdrage op Bibliotheek 2.0 van Dick Scheepstra, Heeft de Bibliotheek een boodschap aan gaming? Op dat project ga ik inhoudelijk niet in omdat ik er te weinig van weet (ik spreek dus ook geen oordeel uit over het feit dat het nog niet de steun heeft gekregen die het wel of niet verdient) maar de beschreven ‘Martelgang van de Kromme Lindert’ vind ik fascinerend. Die doet me denken aan het verhaal van Hans Pinckaers, in het interview ‘De Bibliotheek is ouderwets‘. De weg die innovatie in de bibliotheekwereld moet bewandelen is soms gewoon te lang. De beschrijving van Scheepstra illustreert hoe lang:

Door de Bibliotheek Kennemerwaard is in eerste instantie subsidie gevraagd bij OC&W in het kader van de enveloppegelden. Dat is tot veler verrassing (er was 9.1 miljoen ter beschikking en er werd flink uitgepakt) niet verleend, formeel begreep ik van Peter van Eijk omdat het vooral een mediawijsheidproject was. En dat soort projecten zijn toen niet gehonoreerd, omdat er eerst een bezinning over het onderwerp plaats moest vinden. Helaas heeft men bij SIOB en Bibliotheek.nl in 2011 besloten vooralsnog niets aan gaming te gaan doen. Ap de Vries was positiever, maar de VOB beschikte niet over financiële mogelijkheden. Ook zijn er gesprekken en contacten geweest met de NBD en enkele PSO’s, steeds met geen resultaat. Gesprekken over samenwerking met Museon voor een gezamenlijke startgame verliepen positief, maar voor de realisering was de startsubsidie nodig.

Vervolgens hebben we – ondersteund door ProBiblio – subsidie gevraagd bij SenterNovem / Agentschap.nl over 2010. Dit ging net niet door. Wij eindigden als nummer 7 van de 59 aanvragen, maar er was slechts geld voor 6. Men vond ons plan echter zoveel potentie hebben, dat men er graag mee door wilde zodat er over 2011 subsidie voor zou kunnen komen. Toen we enkele weken later een afspraak hadden om dit verder uit te werken, kwam een dag van te voren een telefoontje dat de betreffende subsidieregeling met onmiddellijke ingang was ingetrokken. Daarna ben ik samen met de CEO van Gamedia (formeel en tijdelijk los van de Bibliotheek Kennemerwaard omdat er nu meer commerciële elementen bij kwamen) op hoog niveau in gesprek gegaan met Sanoma en via hen met anderen voor een meer commerciële aanpak. Uiteindelijk was de conclusie, dat Sanoma geïnteresseerd bleef en wilde ondersteunen, maar de individuele bibliotheekgebruiker zelf niet de doelgroep van dit concern is.

Ook zijn er gesprekken geweest met de Publieke Omroep voor samenwerking in het kader van een alternatief voor Hyves voor 9 – 12 jarigen. De publieke omroepen kregen echter iets anders aan hun hoofd door forse bezuinigingen. Interessante gesprekken met Creatieve Stad Amsterdam over samenwerking leverde tot nu toe niets op. Ook een nieuw gesprek met SIOB bood geen perspectief. Laatstelijk zijn we in gesprek geweest met OCLC over een internationale aanpak, maar na lang beraad heeft men besloten prioriteit aan andere zaken te geven. Vervolgens hebben de CEO van Gamedia en ik om tafel gezeten over de vraag of en hoe verder. We hebben uiteindelijk toch besloten door te gaan, maar te kiezen voor een kleinschaliger aanpak en zijn van plan ook zelf te investeren. Ik heb nog een poging gedaan om alsnog Bibliotheek.nl te interesseren voor onze bijgestelde plannen, maar zij lieten in juni weten dat zij vanaf 2013 een andere eigen,  voorzichtige route willen gaan volgen met betrekking tot gaming.

Zoals gezegd spreek ik hier geen oordeel uit over de vraag of de afwijzing terecht was maar als de weg die je moet bewandelen zo lang is als hier staat beschreven, dan dooft je vuurtje vanzelf. Zo heb ik zelf ook meerdere projecten stilletjes in schoonheid zien sterven. En dat is precies de reden waarom je beter gewoon je ding kunt gaan doen. Subsidie als uitgangspunt maakt in ieder geval meer kapot dan innovatie lief is, dat weet ik wel.

@

8 Reacties

 1. Bob Pingen schreef:

  Laat dit nu ook gelden voor de kunsten in het algemeen.

 2. Peter de Kock schreef:

  Misschien spreekt dit artikeltje je aan Edwin: //blog.startwithwhy.com/refocus/2012/08/how-to-innovate-like-a-shark.html Ik denk dat het wel aardig past bij jouw betoog.

 3. @twitter-294025042:disqus Is dat inderdaad zo? Zijn er veel kunstenaars die zulke trajecten ook bewandelen? Daar had ik eigenlijk geen idee van…

 4. Zonder meer @f0a49a69748032b8e865ab8fb24a654d:disqus ! Thanks.

 5. Erna Winters schreef:

  Het oorspronkelijke project was groots en meeslepend, passend bij Kennemeerwaard 😉 met navenant subsidiebedrag en inzet van onze bibliotheek. Na de afwijzing tot 2x toe hebben we besloten alleen kleinschalig dingen te doen. Leren door te doen, ook heel erg Kennemerwaard 😉
  Het pleit weer voor guerrilla innovatie en een compliment voor de vasthoudendheid van Dick Scheepstra.

  1. Ah, er was wel een startsubsidie dus? Was dat dan iets lokaals? Vasthoudendheid wordt soms ook beloond. In ieder geval teken dat er in geloofd wordt!

 6. Erna Winters schreef:

  Het project werd destijds groots en meeslepend opgezet qua financiering en inzet, op zijn Kennemerwaards 😉 toen dat op niets uitliep zijn we als Kennemerwaard in goed overleg gestopt met onze deelname. We zijn nu bezig met klein en praktisch, ook op zijn Kennemerwaards 😉 en volgen dit nog steeds met grote belangstelling. En een groot compliment aan Dick Scheepstra voor zijn vasthoudendheid.

 7. Die vasthoudendheid getuigt van geloof in iets moois, dat zegt vaak al heel veel. Benieuwd hoe het verder zal gaan Erna!

Reageer