clear

zoeken

search

Prachtig: hoe de bibliotheek van Denver lokale verhalen faciliteert

16 maart 2012

Omdat ik oprecht geloof dat bibliotheken te veel kansen laten liggen als het gaat om het faciliteren van regionale en lokale online gemeenschappen las ik met veel belangstelling een artikel in de Denver Post: Denver Public Library launches new site to digitize neighborhood histories. Vervolgens meldde ik me aan op de website, om te kijken of die goed functioneert. Ik ben onder de indruk.

Als hier een Zeeuwse variant van zou bestaan zou Middelburg Dronk er naadloos inpassen. Het toevoegen van verhalen en beeldmateriaal is hier erg laagdrempelig. Je moet wel in het achterhoofd houden dat dit zo mooi kon worden door een subsidie van meer dan een miljoen dollar maar dan nog is het een voorbeeld van jewelste, vind ik.

@

20 Reacties

 1. J. Geraets schreef:

  Ik vroeg me bij dit bericht spontaan af of je het initiatief / project 'Digidorp Limburg', Limburgse Digidorpen van de provincie Limburg samen met Bibliotheekhuis Limburg kent ?

  De digidorpen die inmiddels online zijn, zijn Buggenum en Neer. America (denk aan Rowwen Hèze) draait proef in een besloten Ning. En in Baexem en Heibloem worden voorbereidingen getroffen. America en Heibloem hebben bestaande websites. Het is de bedoeling die om te vormen / migreren naar Ning's als ik goed begrijp wat er op de project-website staat. In Neer wordt al jaren een website verzorgd door 'Piet van Toon', die bestaat nog steeds naast de nieuwe Ning.

  Ik ben wel benieuwd naar het keuzeproces, hoe ze tot de keuze voor Ning zijn gekomen en niet voor bijvoorbeeld Pleio of een eigen Elgg installatie of bijvoorbeeld, beter nog een Drupal community website. Zie mijn reacties op het artikel '' op Ambtenaar 2.0 voor een nadere toelichting op mijn standpunt. Denk (aan) dataportabiliteit, open standaarden en vrije en open source software !

 2. J. Geraets Dat ken ik zeker Joost. Vind ik een mooi project. Ik zal Johan Hoenink even attenderen op je vraag!

 3. J. Geraets schreef:

  Ah, mooi Edwin. Ik ben zeer benieuwd naar Johan's antwoord ! Bedankt.

 4. J. Geraets schreef:

  Oh ja, naar aanleiding van Annie Maessen's tweet de volgende aanvulling. Tip: Lees eens de reacties op 'Ning als lokale community' !

 5. Ajbjanssen schreef:

  Het project in Denver doet me ook denken aan wat ze in het Finse Hämeenlinna doen.  'The librarians are active content producers in the open regional wiki, Häme-Wiki, where inhabitants can tell their stories and knowledge of their own domiciles. The librarians provide assistance in material production in editing rooms, zoals te lezen valt op de site van Cycling for Libraries: 
  //www.cyclingforlibraries.org/2012/02/02/hameenlinna-public-library-as-cycling-for-libraries-2012-partner/

  De genoemde wiki: //www.hamewiki.fi/wiki/Etusivu

  Grappig trouwens om te lezen in de post van Joost Geraets over het project in Neer. Ik ben daar opgegroeid. Pietje van Toon was de (bij)naam van het café tegenover de kerk, waar onder de vloer een authentieke beugelbaan lag waar nog regelmatig wedstrijden werden gehouden. Nu is de website van Pietje van Toon inderdaad al jaren dé bron voor de mensen van Neer. Mijn ouders kijken er nog steeds dagelijks op, ofschoon ze daar al enkele jaren niet meer woonachtig zijn. Pietje van Toon wordt ook al een jaartje ouder; probeer hem bij de Digidorp-site te betrekken, zou ik zeggen.

 6. Johan Hoenink schreef:

  Zoals via twitter beloofd een toelichting op de keuze voor ning als platform voor de Digidorpen. Op een aantal momenten heb ik in het keuzeproces iets gevonden, maar de keuze voor Ning was gemaakt voor ik er erg in had, dus alle overwegingen ken ik niet. We zijn ruim 2 jaar geleden samen met Bibliocenter begonnen een website te maken voor een klein dorp waar allerlei verenigingen behoefte hadden aan een website. Randvoorwaarden: combinatie met G!ds, lage exploitatiekosten, terugval op een professionele organisatie om de continuiteit te waarborgen, de mogelijkheid om de website simpel ook op andere plaatsen te kunnen inzetten. Dit werd //heibloem.daarleefje.nl, dat inmiddels ruim een jaar in de behoefte voorziet en voldoet aan alle randvoorwaarden. De website is overigens gemaakt in Bart (op dat moment financieel de meest aantrekkelijke optie).
  Vanuit de provincie kwam rond het moment van opleveren van de site de wens om een dergelijke dorpswebsite op nog een groot aantal plaatsen te maken. Een nieuwe randvoorwaarde die hierbij werd geformuleerd was het gebruik van sociale media. Binnen Bart leek dat een kostbare aanpassing te gaan worden en daarna is door de projectleider (lang) gezocht naar alternatieven. Een aantal varianten zijn geprobeerd/uitgezocht (o.a. WordPress) maar om diverse redenen niet bruikbaar gebleken.
  Omdat het uitblijven van een geschikt platform en een showcase het project dreigde te frustreren werd toen met behulp van een nieuwe projectmedewerker heel snel in ning een voorbeeldsite getimmerd die prima bleek te voldoen aan de wensen van de eerste dorpen die zich hadden aangemeld.
  Volgens mij is de keuze voor Ning dus geen heel zwaar onderbouwde, maar vooralsnog voldoet het prima.

 7. J. Geraets schreef:

  Dank je hartelijk voor de toelichting Johan. Herkenbaar hoe zo'n proces kan verlopen… Van Bart naar vrije en open source software zoals WordPress zou een mooie stap zijn geweest 'mijns inziens'. Dat omwille van de voortgang / de dreigend frustratie Ning er uit is gerold vind ik begrijpelijk. Toch zou ik voor toekomstige projecten serieus kijken naar Pleio / Elgg en / of bijvoorbeeld een Drupal installatie met modules zoals Organic Groups ! En wel o.a. omwille van de vrij toegang tot data en software.

  Zoals ik onlangs schreef aan iemand die me vroeg naar een toelichting op mijn standpunt in deze: "… De reden voor de volgende passage waarin je zelf Ning in de plaats van
  Posterous mag lezen : "… Als er veranderingen komen, worden de
  gebruikers van Posterous "ruim op tijd" op de hoogte gesteld, is de
  belofte. Maar gebruikers van de site wordt nu al gezegd dat in de
  komende weken instructies volgen over het backuppen van content en hoe
  deze over te zetten naar een andere service…." bron:
  Twitter koopt blogplatform Posterous

  is de reden waarom ik een eigen installatie van een open source product
  zoals Elgg (Pleio is een Elgg installatie), WordPress of bijvoorbeeld
  Drupal zou kiezen. Je hebt
  daarmee zowel controle over de software als vrije toegang tot de
  gegevens (data) in de database. Dat heb je niet bij Ning. En Ning is ook
  al eens veranderd van een gratis product naar een betaalde omgeving.
  Vanwege aandeelhouders en / of 'problemen' zou bijvoorbeeld ieder moment
  een keer een prijsverhoging kunnen plaatsvinden. Bij Ning ben je
  afhankelijk van hun software en hosting. Als je 'eigen', vrije en open
  source, software draait dan heb je een vele ruimere keuze. Hosting wordt
  immers breed aangeboden, zowel naar prijs als kwaliteit. Een keer
  verhuizen, indien noodzakelijk, wordt daarmee een stuk eenvoudiger. Je
  komt niet 'voor blok' te staan zoals bij een prijsverhoging van Ning of
  het stoppen van de / een dergelijke dienst.

  Denk er verder aan om een eventuele domeinnaam bij een goede hosting-partij af te nemen, bij voorkeur met dns in eigen beheer.

  De domeinnaam (en dns-beheer), de installatie (software) en de gegevens
  (data) vormen immers samen de website en / of webdienst(en) /
  -service(s).

  Overigens weet ik niet of Ning de dataportabiliteit (mogelijkheden om
  data in een geschikt formaat te exporteren zodat deze zijn te importeren
  bij een andere dienst ofwel in andere software) goed heeft geregeld.

  Met de door jou genoemde projecten / diensten (?) heb ik geen ervaring
  (de projecten / diensten waar de vragensteller naar verwijst zijn cubigo, trivici en villa domotica red.).

  Een verdere nuancering is, naar mijn mening, van toepassing voor een
  project. Afhankelijk van de gewenste toegankelijkheid en / of
  archivering na afloop van dat project. Kortom als een Ning of andere
  dienst slechts gebruikt wordt als communicatieplatform tijdens een
  project, dus in een beperkte tijdsspanne, en de kosten en
  beschikbaarheid van Ning redelijk 'vast' staan dan zou een Ning of ander
  platform een verantwoorde keuze kunnen zijn als voornoemde
  toegankelijkheid en / of de archivering na afloop van een project van
  (zeer) ondergeschikt of niet van belang zijn…."

  Johan, hoe lang loopt het project Digidorpen / is dat gegarandeerd ?

 8. J. Geraets schreef:

  @f203e1cec74238273e8445730cea352e @ Bart Janssen (@ajbjanssen , LinkedIn) Om de één of andere reden moet ik bij jouw naam aan de meulenaer / meulenaar / de meulenaere (?) nabij Keizerbosch (Dries / Keizerbos) in Neer denken, buren van me, lang geleden.

  Ik verwacht dat de mensen in Neer zoals van heemkundevereniging 'Oos Naer' of het dorpsoverleg Neer zeker moeite zullen doen één en ander te ondersteunen en / of samen werken met 'Piet van Toon'. Hoewel ik me kan voorstellen dat Piet, mede gelet op zijn leeftijd, lekker zijn ding(en) blijft doen. Hopelijk is vooral de toegang tot en archivering van zijn website goed geregeld mocht hij onverhoopt komen te overlijden. Dat moment komt natuurlijk een keer en in de loop der jaren heeft hij een schat aan informatie verzameld en online gezet natuurlijk.

  Overigens bestaan er ook vanuit (regionale) archieven diverse projecten om lokale gemeenschappen te ondersteunen in het vastleggen van de lokale dorps-, buurt-, wijk of bijvoorbeeld stads-verhalen, ik ken bijvoorbeeld Zicht op Maastricht en ik denk verder aan diverse wiki's zoals die vermeld staan op de ArchiefWiki > Wiki's.

 9. Johan Hoenink schreef:

  Heel zinnige opmerkingen Joost. Ik zal die in elk geval ook onder de aandacht van het projectteam brengen, want continuteit was in elk geval in Heibloem een heel belangrijke voorwaarde (en die hebben we daar ook wel gegarandeerd. M.b.t. je projectvraag: er is verlening gevraagd – oorspronkelijk zou het project nu ongeveer afgelopen zijn. Is het zinvol als ik je in contact breng met de projectleider??

 10. Bartjanssen schreef:

  J. Geraets Meulenaer op de Dries zegt me eerlijk gezegd niets, herinner me wel nog anderen die die kant van Keizersbosch op woonden, zoals Frenken. Zelf kom ik van het Eiland.Het is inderdaad te hopen dat de archivering van de site van Piet van Toon goed geregeld is, want al het foto- en ander materiaal dat hij daar in de loop der jaren verzameld heeft, is inderdaad van onschatbare waarde voor Neerenaren. Misschien dat de bibliotheek daar nog een rol in kan spelen? 
  En zo gaan we van Denver naar hyperlokale verhalen van (voormalige) Midden-Limburgers onder elkaar, helemaal in de geest van Edwins post en het Denverse initiatief 😉

 11. Haha, mooi, die kennisuitwisseling en de uitstapjes naar Finland en het hyperlokale van Limburg. Bedankt voor jullie reacties allemaal, leuk om te lezen!

 12. J. Geraets schreef:

  Johan, attendeer de projectleider vooral op alle informatie die hier al staat. Om persoonlijke redenen kan ik helaas geen nadere ondersteuning bieden. De continuïteit van zo'n 'digidorp' is een mix van (1) organisatie (draagvlak, ondersteunende / dragende 'vereniging' / redactie / moderators team / 'community manager' /…) (2) financiële middelen en (3) de techniek en (4 !) de verhouding tussen voornoemde factoren zoals de kosten van een Ning in verhouding tot de beschikbare mensen en financiële middelen. Ik wens het projectteam, de projectleider en vooral de dorpen van harte een plezierig, succesvol, levendig en 'leefbaar' digidorp toe !!

 13. J. Geraets schreef:

   +bartjanssen Wellicht heb je gewoond in het geboortehuis van mijn opa ? Vanaf het dorp komende, over de brug, gele / gelige bungalow aan de rechterhand voorbij en volgende huis / boerderijtje rechts. Derde (/) huis rechts. Frenken ken ik dan weer niet… Bibliotheek / archief / heemkundevereniging / dorpsoverleg / …, laten we hopen dat iemand dat regelt en dat ze niet op elkaar blijven wachten. Voor 'het verhaal' van het dorp Neer is alle info van 'Piet van Toon' denk ik inderdaad van 'onschatbare waarde' !

  Mooi dat Denver en Neer op deze manier helemaal niet zo ver uit elkaar liggen…

 14. J. Geraets schreef:

  Denver (Colorado, USA), Hämeenlinna (Finland), Neer (Limburg, Nederland),… prachtig (!) deze 'kleine' online / virtuele wereld.

 15. Bart Janssen schreef:

  Dat is wel heel toevallig, maar op basis van je beschrijving denk ik dat ik dan inderdaad in het geboortehuis van je opa mijn jeugd heb doorgemaakt. Derde huis na de brug rechts, met een mooie grote kersenboom op de hoek. Mooie oude voormalige boerderij (was waarschijnlijk nog zo in de tijd van je opa?) met grote schuur erbij. Prachtig wonen, prachtige tijd. Leuk om te horen dat daar ook een deel van jouw geschiedenis ligt. Waar is jullie familie later gaan wonen dan?
  En zo wordt het wel heel erg hyperlokaal, nu we focussen op dat ene huis 😉

 16. Bart Janssen schreef:

  Het lukt me overigens niet om hier mijn posts na plaatsing nog te editen, maar dan kan aan het uur (= slaperigheid) liggen.

 17. J. Geraets schreef:

  Onder die kersenboom scharrelden in mijn herinnering kippen. Mijn opa had een tuindersbedrijf in / vanuit die boerderij en hij heeft ook aan 'venten' / groentehandel en levensmiddelenhandel (in Haelen) gedaan. Ik herinner me niet of die kippen daar in de tijd scharrelden dat mijn opa en oma daar nog woonden en / of toen jij / jullie er woonden.

  Mijn opa heeft in 1971 de bouwvergunning gekregen voor die gelige bungalow (tweede huis rechts na de brug). Daar hebben opa en oma vervolgens een hele tijd gewoond. Tot ze naar het 'bejaardenhuis' in Helden 'moesten'. Een deel van mijn familie woont nog steeds in Neer.

  Mijn vader (Theo), een zoon dus van opa, en moeder zijn achtereenvolgens o.a. gaan wonen in Kessel-Eik, Neer (in een huis aan de Dries 'tegenover' Keizerbosch rechts langs Smeets) en Haelen…

  Het is mijn overgrootvader geweest die het huis in Neer, waar jij bent opgegroeid, heeft gekocht in het jaar dat hij trouwde, 1907 (als ik het goed heb onthouden).

  Pierre Kuijpers van de heemkundevereniging zou je meer details kunnen vertellen over de geschiedenis van 't pand. Hij is met 'Haza-21 Goederen' de geschiedenis van gebouwen en percelen in Neer vast aan het leggen. Prachtig ! Dit ontdekte ik onlangs omdat ik een beetje bezig ben met mijn stamboom en ook interesse heb in huizenonderzoek. Om die reden ben ik onlangs naar de inloopavond van 'Oos Naer' geweest.

  Inderdaad hyperlokaal ! En leuk, en boeiend !

 18. Toch een bizar verhaal….

Reageer