clear

zoeken

search

Zeeuwse gemeenteraden kiezen voor de iPad, maar waarom eigenlijk?

08 januari 2012

Het nieuwsbericht Ook gemeenteraad Veere krijgt iPads voor papierloos vergaderen trok afgelopen woensdag mijn aandacht. Gisteren kreeg dat artikel een vervolg in de papieren krant, onder de titel “Burger profiteert van papierloos vergaderen”. Een citaat:

Alledrie de Walcherse gemeenten stappen over op papierloos vergaderen. Vlissingen is al zover, in Middelburg is een proef zeer goed bevallen (slechts één raadslid en twee fractie-assistenten willen niet mee in de digitalisering) en Veere neemt als laatste binnenkort afscheid van het papier. Nu kost het even geld om de iPads te kopen, maar uiteindelijk is het goedkoper want er hoeft veel minder gedrukt en verstuurd te worden.
Of papierloos vergaderen werkelijk tot betere besluiten zal leiden, zoals bijvoorbeeld Veere belooft, dat zal moeten blijken. Raadsleden zullen ongetwijfeld steeds handiger worden in het gebruik van de iPad en vlotter de juiste informatie vinden. En mogelijk meer relevante informatie vinden, omdat ze meteen op internet kunnen zoeken naar achtergronden en aanverwante ontwikkelingen.
Of dat ook tijdens de vergaderingen lukt, lijkt onwaarschijnlijk – ze zullen toch ook moeten luisteren naar de andere sprekers. En of daar vervolgens een ‘beter’ besluit uit voortkomt, is deels een waarde-oordeel en moeilijk meetbaar.

Het artikel roept bij mij veel vragen op, vooral over die mededeling dat een proef met iPads in Middelburg goed is bevallen. Als ik zoek naar oude krantenartikelen over die proef, in LexisNexis, vind ik helemaal niets. Als ik zoek in de vergaderstukken van de Middelburgse Gemeenteraad (zoekermen ‘ipads’, ‘tablets’ en ‘papierloos’) vind ik weliswaar een aantal relevante documenten maar die beantwoorden de vragen slechts deels:

16. Papierloos vergaderen (11-168) 
De raad besluit met algemene stemmen: 
1. in 2012 over te gaan naar papierloos vergaderen in raad en commissies; 
2. een krediet beschikbaar te stellen van € 51.500,- voor de aanschaf van iPads voor raad, fracties,collegeleden en ambtelijke ondersteuning
3. de jaarlijkse lasten ad € 29.200,– te dekken uit het budget voor de reprokosten; 
4. alle raads- en collegeleden en fractieassistenten een iPad in bruikleen aan te bieden; 
5. per fractie maximaal 2 iPads in bruikleen te geven aan fractieassistenten; 
6. raads- en collegeleden wel en fractieassistenten niet te compenseren voor het fiscale nadeel, analoog aan de bestaande rechtspositieregeling  
7. papieren vergadersets te maken voor raadsleden en fractieassistenten die niet over een iPad beschikken,en voor de bibliotheek, de publieksbalie, de open trommel en het archief  
8. de griffier opdracht te geven een raadsvoorstel voor te bereiden tot aanpassing van de rechtspositieregeling voor raadsleden, zodat de computervergoeding vanaf 2014 wordt ingezet voor papierloos vergaderen  

Hoe zit het nu precies? Werkt het zoeksysteem niet goed of is het evaluatierapport van de pilot met iPads niet opgenomen in het online raadsinformatiesysteem? Als dat inderdaad zo is: waarom dan niet? Is dat geen openbare informatie wellicht?
Ik zou het rapport maar wat graag lezen. Ondanks het feit dat ik namelijk goed denk te begrijpen waarom Nederlandse gemeenteraden massaal kiezen voor de iPad (Gemeente Súdwest-Fryslân is de enige uitzondering die ik na een eenvoudige zoekactie tegenkwam) vraag ik me toch af of er wel goed is gekeken naar alternatieve systemen. In de bibliotheek leerde ik dat automatiseringsondersteuning voor het gesloten systeem van Apple voorlopig nog uit den boze is, maar op een hoger niveau speelt die afweging blijkbaar geen enkele rol. Dat geldt blijkbaar ook niet voor het inzetten op Open Source. Daarnaast konden we in 2010, in Business case: iPad voor gemeenteraden al lezen dat er pas sprake is van bezuinigingen als men echt helemaal stopt met printen. Daar was in Middelburg (vorig jaar mei) ook nog geen sprake van. Ik ben gewoon benieuwd of dit soort overwegingen zijn meegenomen in de evaluatie en besluitvorming. Heeft iemand enig idee?

@

Foto

18 Reacties

 1. Betiana schreef:

  Ik weet niet waarom, maar weet toevallig wel wie een van die weigeraars is haha. En waarom hij weigert… En dat is niet omdat dat goedkoper zou zijn voor de gemeente.

 2. Ook de Nijmeegse gemeenteraad is zo ver: //digicatie.nl/overheid/vergaderen-met-ipad-in-de-gemeente-nijmegen/

 3. Ingmar Koch schreef:

  Ik heb toch nog altijd erg de indruk dat het vooral gaat om "hip" zijn. Ik bedoel lees deze zinnen uit dat artikel nog eens:
  Raadsleden zullen ongetwijfeld steeds handiger worden in het gebruik van de iPad en vlotter de juiste informatie vinden. En mogelijk meer relevante informatie vinden, omdat ze meteen op internet kunnen zoeken naar achtergronden en aanverwante ontwikkelingen. 
  Kan dit niet op een "gewone" pc of laptop? Als het om het vlotter en beter vinden van informatie gaat, lijkt me een cursusje ook al heel zinnig (en waarschijnlijk goedkoper dan een stapeltje iPads).
  Nog los van de bizarre situatie dat bijvoorbeeld bij ons in de provincie zowel GS als PS vragen om een print van ons jaarverslag, terwijl we al sinds oktober 2010 "digitaal werken" en het jaarverslag helemaal niet digitaal kan bestaan. Een print is een stapel tabellen…
  En o ja, alle gedeputeerden en statenleden hebben een ipad en konden niet naar het jaarverslag kijken, want dit werkt niet op iOS… Of dit iets zegt over de site van Brabant of het besturingssysteem van Apple laat ik in het midden…

 4. Dank Monique, interessante stukken! Er is sprake van een heuse trend…

 5. Ingmar Koch las vanmiddag ergens ook een pleidooi voor notebooks. Voor internet heb je in ieder geval niet speciaal een tablet nodig inderdaad. Interessant is wel dat commentaar in de link van Monique, waar iemand het gebruik van DropBox verdedigt met de opmerking dat die toepassing veiliger is dan het systeem van de gemeente Nijmegen!

  Ik zie overal nog heel veel geprint worden en geloof niet dat dat radicaal zal afnemen. Maar interessant zijn de ontwikkelingen in die zin wel. Ik probeerde vorig jaar ook een paar keer de iPad van Marleen uit tijdens vergaderingen. Daar liep ik echter tegen de onmogelijke instellingen van WiFi in de bibliotheek aan. In de gemiddelde Middelburgse kroeg gaat die toegang soepeler. Ik besloot in ieder geval weer gewoon printjes te maken. Het goed faciliteren is wel een randvoorwaarde en dan scheelt het als het op hoog niveau wordt gevraagd. Nu is het vaak nog zo dat iPads een beetje BYOD zijn, met als gevolg dat ondersteuning niet of slechts beperkt plaatsvindt. En dat is precies de reden waarom we werken met Google Docs en wat dies meer zij…

 6. @Betiana: dat is ook interessant! Een principeverhaal dus? Je maakt me nieuwsgierig!

 7. Paulstroo schreef:

  Hoi Edwin,

  Hier in Goes precies hetzelfde…. het moet en zou een iPad worden….. Is welliswaar nog een pilot maar toch….. alternatieven niet bekeken… en eisen/wensen worden alweer bijgesteld terwijl men niet eens in kaart heeft wat het op gaat leveren… laat staat een DMS oid wat die iPad kan 'voeden'…. jammer….

  Gr.
  Paul Stroo
  gemeente Goes

 8. @40c7bade9b333f2e20c84f1b0c81dd3b Dank voor je reactie Paul, ik wist niet dat het in Goes ook speelde. Begint er ook op te lijken dat iedereen er vooral veel haast mee heeft. Meestal worden dit soort zaken tot in den treure uitgezocht en uitgesteld, maar daar is het geval van deze kekke apparaatjes toch geen sprake van…

 9. Eric Burger schreef:

  hm, geloof niet dat mijn reactie van af mijn mobiele device is aangekomen (dat zegt ook wel weer wat me dunkt)… maar wat ik zeggen wilde is dat Edwin helemaal gelijk heeft en dat het een eigaanrdige trend is die een geheel eigen leven leidt. iPads worden eengeschaft in zakelijke experimenten, terwijl inmiddels ruim voldoende bekend is over de mogelijkheden en beperkingen van dit apparaat in een zakelijke omgeving. De opslagmogelijkheden zijn moeizaam, mensen gaan op eigen initiatief consumer cloud storage oplossingen (iCloud, Dropbox, Googledocs) gebruiken, terwijl ze geen idee hebben van de garanties van dergelijke dienstverleners (garantie is er namelijk nauwelijks). En ook de beveiliging op afstand (bv met remote wipe) is een voorziening die niet getroffen wordt, terwijl de techniek wel in de markt voorhanden is. maar vooral het experimenteren zonder vooraf een programma van eisen op te stellen en voorwaarden te stellen aan beveiliging en veilige documentopslag is een telkensd terugkerend verschijnsel.
  Maar uiteindelijk willen we allemaal wel in een experiment met de nieuwste iPad-van-de-zaak. Toch?

 10. @5411add6489f38020b9e02c1b4d6069b Dank voor je reactie en de link Eric. Het is een herkenbaar verhaal. Ik herinner me nog goed dat veel die issues een paar jaar geleden al werden aangekaart, in het kader van willen werken op afstand. Ik was er wat dat betreft ook redelijk vroeg bij, maar zag mijn wensen slechts gedeeltelijk vervuld, in de vorm van online toegang tot de werkmail, en zelfs dat was langere tijd niet 24/7 mogelijk. Het gevolg was dan inderdaad dat ik ging omzeilen. Dan maar Gmail, Docs en wat dies meer zij. En je wordt dan ook steeds laconieker over beveiliging. Waarbij ik dan wel moet aantekenen dat er weliswaar geen garanties zijn bij een bedrijf als Google, maar in al de jaren dat ik via hun diensten blog en wat dies meer zij hebben de servers er niet vaak uitgelegen. Wat betreft performance doen ze het in ieder geval zeer goed. 

  Maar er zou iets moeten gebeuren inderdaad, want de gebruiker/medewerker kiest z'n weg sowieso wel, zeker als het gaat om experimenteren met mooi speelgoed dat vaak ook nog eens beter werkt dan de bedrijfshard- en software.

  //www.edwinmijnsbergen.nl/2011/10/byod.html

 11. Eric-Jan Dol schreef:

  Er lopen hier (ook in de reacties) volgens mij een aantal dingen door elkaar.
  Hipheid……politici willen (moeten) dichter bij de burger staan, laten zien dat ze van deze tijd zijn. Dit is een manier om te laten zien dat je niet vreselijk stoffig bent. Of dat dan persé een ipad moet zijn, ach ja. Apple maakt wel dingen waar gemiddeld genomen nieuwe gebruikers t snels mee overweg kunnen. Daar heeft de iphone ook zo zn eerste voorsprong mee genomen. En nee daar bedoel ik niet mee dat dat nu nog steeds geval is. Maar daarmee heeft Apple wel een naam mee verworven. 
  Besparing…..de gemeente bespaard iig op het printen. Dat je dan al gemeenteraadslid toch aan een papierenversie van de stukken gehecht bent, is jouw probleem. En print je het maar op eigen kosten. Dan nog bespaard de gemeente wel op papier. Lijkt me. 
  Verder is al vaker gebleken dat de aanschaf van Apple spul meer kost maar dat je dat dan weer wint op het feit dat je minder hoeft te ondersteunen. Apple gebruikers (ook de beginner) vind vaker zelf de oplossing bij problemen. Dus minder telefoontje naar de helpdesk. 
  Beheer….ik heb vaak gemerkt dat er een diepe afkeer heerst bij ICT afdelingen tov Apple. Zo hoog Apple liefhebbers van de toren kunnen blazen, zie diep zit de haat tegen OSX bij Windows-ICT-mensen. Bij een aantal afdeling die ik ken is men naar verloop van tijd het netwerk ook goed in gaan stellen voor Apple gebruikers en hehe dat viel toch reuze mee. Daarbij waren ze af van (het toenemend aantal) Apple gebruikers. Zorg gewoon dat je netwerk klaar is voor Window EN OSX. 

  En wat willen we nou…gaan we zeuren (sorry zo komt het bij mij over) over dat het een gesloten platform is om het vervolgens over beveiligingsproblemen te gaan hebben. Wat willen we nou?

  Ik weet trouwens dat ze het in Den Helder het ook over de aanschaf van Ipads hebben gehad. Daar hebben ze besloten om het (nog) niet te doen. De investering konden ze op dit moment niet goed genoeg rechtvaardigen in tijden van zware bezuinigingen. Korte termijn t.o. lange termijn zullen we maar zeggen. 

  my 50Cents.

 12. JeroenMirck schreef:

  Goede kritische kanttekeningen, Edwin. Ook in Amsterdam speelt deze kwestie, maar hebben de politici in mijn stasdsdeel Nieuw-West besloten onszelf in deze tijden van crisis geen iPad cadeau te doen. In dat licht vind ik de compensatie van fiscaal nadeel, zoals de gemeenteraad van Middelburg dat voor zichzelf heeft ingesteld, compleet van de pot gerukt. Je geeft jezelf een iPad, maar wilt bovendien ook nog gecompenseerd worden voor de belasting die je over die gift moet betalen? Kom op zeg! En dan vinden politici het gek dat burgers het vertrouwen in hen kwijt zijn?

  Tot zover mijn emotionele betoog. Ook ik heb er een blog over geschreven, enkele maanden geleden alweer. Daarin ga ik mee in jouw kritiek dat er nogal klakkeloos voor dure, 'gesloten' iPads wordt gekozen, vermoedelijk omdat dat hip is en men simpelweg niet weet wat er verder nog te koop is.
  //www.jeroenmirck.nl/2011/11/de-ochtend-politiek-op-de-ipad/

 13. Eric-Jan Dol Hoi EJ, je kaart interessante dingen aan. Apple is inderdaad heel laagdrempelig, onder meer vanwege de dingen die jij noemt. Ben zelf ook nog nooit zo dol geweest op hardware als op de iPhone en aan de Pad beleven we hier in huis ook veel plezier. Uiteraard zijn er ook veel minpunten te bedenken maar in die zin begrijp ik het heel goed dat er 'gewoon' wordt gekozen voor Apple en zou het ook logisch zijn dat dat wordt ondersteund. Nu zijn de gebruikers wellicht wel sneller handig in het gebruik, maar ik weet ook dat ze zelf veel tijd kwijtzijn  aan het elkaar wegwijs maken binnen het werken met iTunes, het aanmelden op een netwerk en wat dies meer zij. Dat soort tijd en kosten worden maar zelden meegenomen in de rapporten. Maar goed, dat geldt ook voor Windows-toepassingen natuurlijk. 

  De haat is er soms ook inderdaad, maar die komt ook wel voort uit de onwil tot verdieping. Als je roept dat iets naadje is hoef je het ook niet te bestuderen 🙂

  Doet Den Helder nu dan voorlopig helemaal niets? Dank voor je reactie!

 14. JeroenMirck Jij ook bedankt voor de reactie en de link naar je post. Mooi stuk! Ik heb inmiddels eens geïnformeerd bij de gemeente, of het rapport openbaar is. In het gekste geval kan ik altijd nog in het blogarchief van Ingmar Koch duiken, die inmiddels goed thuis is in het WOB-verhaal 🙂

 15. Ingmar Koch schreef:

  Lijkt me een heel WOB-baar document. Meldt je maar als je "assistentie" nodig denkt te hebben.

 16. Ingmar Koch Dank Ingmar, inmiddels heb ik via Twitter en mail respons gekregen van de gemeente en daaruit blijkt dat het evalutieformulier niet alleen een vragenlijst is, maar ook de respons bevat. Dat had ik zo snel niet gezien. Er waren dan blijkbaar ook niet zoveel respondenten of deelnemers, maar mijn eerste conclusie was iets te voorbarig. Aan de andere vragen doet dat weliswaar niets af, maar ik geloof dat er niet veel te wobben valt in dezen… 

Reageer