clear

zoeken

search

Rapport: Zelfbewust een zelfstandige positie

02 december 2011

Deze week publiceerde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een rapport over Zzp’ers in Nederland: Zelfbewust een zelfstandige positie (PDF). Voor de kleine zelfstandige kan het interessant zijn om dat rapport even door te nemen. Dan weet je meteen of jouw situatie een beetje gangbaar is of niet. De mijne in ieder geval wel. Uit het persbericht:

Uit de meting van afgelopen zomer, waaraan ongeveer 2.200 zelfstandigen hebben meegewerkt, blijkt dat bijna 80 procent positief is over zijn zelfstandige positie. Over de omstandigheden waaronder zzp’ers hun werk doen is circa 90 procent tevreden, terwijl dit voor slechts 75 procent van de werknemers geldt. Dit komt onder andere omdat zelfstandigen zelf kunnen beslissen hoe ze hun werk indelen en uitvoeren.

Het onderzoek laat verder zien dat slechts weinig zelfstandigen zich verzekeren tegen ziekte (20 procent) of langdurige arbeidsongeschiktheid (38 procent). Ruim de helft van de zzp’ers reserveert wel geld voor pensioenvoorziening.

Bijna de helft van de zzp’ers had in 2010 een omzet tussen de 25.000 en 100.000 euro, zo’n 95% van de zelfstandigen werkt voor meer dan twee verschillende opdrachtgevers. Voor bijna driekwart van de zzp’ers is het inkomen als zelfstandige de enige bron van inkomsten. Daarnaast kunnen steeds minder zzp’ers terugvallen op een alternatief gezinsinkomen. De economische omstandigheden lijken hier de belangrijkste oorzaak van.

Gerelateerd: 
Leven als ZZP’er: leven in het nu
Zielen Zonder Pretenties
Gelezen: ZZP 2010

@

Afbeelding: App NIN

Reageer