clear

zoeken

search

De sociale staat van Nederland: laagopgeleiden en internetgebruik

16 november 2011

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) heeft een nieuw rapport gepubliceerd: De sociale staat van Nederland 2011 (PDF). Zulke rapporten zijn altijd interessant om even te scannen. Over internetgebruik kunnen we onder meer lezen:

Hoewel het traditionele mediagebruik vrij stabiel bleef, is het internetgebruik de afgelopen jaren enorm gestegen. Dat gebruik vertoont grote verschillen naar opleidings­niveau. Het percentage van de volwassen Nederlandse bevolking dat dagelijks het inter­net voor privédoeleinden benut is tussen 2002 en 2008 meer dan verdubbeld. In 2008 gebruikte driekwart van de hogeropgeleide Nederlanders het internet voor persoonlijke redenen, terwijl dit bij de laagopgeleiden ver onder de helft lag. Bij internetgebruik speelt niet alleen opleiding, maar ook leeftijd een belangrijke rol. Jongeren besteden twee keer zo veel tijd aan online computergebruik als de bevolking als geheel (Huysmans en De Haan 2010).

Ik lees elders dat in 2008 bijna een derde van de Nederlandse bevolking laagopgeleid was. Begrijp ik het dan goed dat minder dan de helft daarvan internet dus niet gebruikt voor persoonlijke redenen? Als dat zo is vraag ik me toch af hoe je dat moet duiden als je in de weer gaat met online doelgroepen, als culturele organisatie. Moet je met die doelgroep dan geen rekening houden of juist wel?

Ik kijk vervolgens even naar een filmpje op Mashable, waarin wordt uitgelegd waarom een grote meerderheid van de ondervraagden (online winkelend, Amerikaans publiek) liever een tablet dan een laptop zou willen krijgen voor kerst. Je kunt onmogelijk verbanden leggen tussen dat onderzoek en het rapport van SCP, maar toch krijg ik het gevoel dat tablets ervoor zorgen dat laagopgeleiden een inhaalslag aan het maken zijn. Bewijzen kan ik dat allerminst, want het is niet meer dan een gevoel, een indruk, en het gaat bovendien om een recente ontwikkeling, maar ik ben nu al benieuwd naar het rapport van 2016, dat weet ik wel.

@

4 Reacties

 1. Ingmar Koch schreef:

  Zoals beloofd heb ik nog wat in StatLine rondgeklikt.
  Deze tabel laat de redenen van het internetgebruik zien onderverdeeld naar inkomensgroep.
  En deze tabel toont diezelfde redenen onderverdeeld naar opleidingsniveau.
  Uit die laatste tabel blijkt dat in 2011 van de laagopgeleiden 65% internet gebruikt voor "vermaak." En van de hoger opgeleiden? Ook 65%!
  Voor de aardigheid heb ik in deze tabel de data uit 2005-2011 bij elkaar gezet en het blijkt dat er nauwelijks verschil is tussen 2005 en 2011…
  Dat vraagt nader onderzoek…

 2. Ingmar Koch 
  Dat is inderdaad opmerkelijk. Ik vraag me nu dan opeens af wat wordt verstaan onder 'internetgebruik voor persoonlijke redenen'. Telebankieren, chatten, mailen, enz: dat hoort daar toch ook bij? Dan zit het hem waarschijnlijk in de verschillen die je daar aantreft?

 3. @b38a5a3b5a2279949fa6bec90107e2b3 Dank Jan! Mooie samenvatting.

Reageer