clear

zoeken

search

Tot 2013 ons scheidt: tijdelijke huwelijken in Mexico?

20 oktober 2011

Er worden in Nederland nog steeds meer huwelijken dan echtscheidingen voltrokken maar anno 2011 is de manier waarop we omgaan met relaties niet meer te vergelijken met de situatie van -pak ‘m beet- 40 jaar geleden. Lees De schone schijn van burgerlijke staat (PDF) van Jan Latten (nomen est omen) er maar eens op na. Uit de inleiding:

Meer samenwonen zonder gehuwd te zijn, meer kinderen in gezinnen waar vader en moeder niet gehuwd zijn, meer scheidingen zonder dat er sprake is van echtscheiding, meer flitsscheidingen en meer lat-relaties zijn enkele belangrijke trends in relatie- en gezinsvorming. Aan formele voorschriften in de vorm van wettelijke en religieuze arrangementen en bepalingen, zoals die onder meer de huwelijkse leefvorm omkaderen, wordt minder waarde gehecht. Voor een volledig beeld van relatie- en gezinsvorming is het niet meer voldoende uit te gaan van traditionele, formele categorieën als burgerlijke staat, of van traditionele transities als huwelijkssluiting en echtscheiding.
De informalisering van relatie- en gezinsvorming past onmiskenbaar in de grote culturele veranderingen van de laatste decennia. Relatie- en gezinsvorming worden steeds meer als een privé-aangelegenheid gezien, waarbij opgelegde verplichtingen vanwege een huwelijkssluiting, ouderschap of echtscheiding de verlangde individuele vrijheid kunnen beperken. Wat is daaruit af te leiden voor de toekomst?

Reuters maakte vorige maand melding van een interessant voorstel in Mexico-Stad. Daar overweegt men men tijdelijke huwelijken, voor een periode van twee jaar. Als het tijdelijke ‘contract’ bevalt kan het daarna verlengd worden. Dat de kerk er geen heil in ziet verbaast me niet. “Dan kun je toch net zo goed niet trouwen?” was ook het eerste dat bij mij opkwam.
Als ik er wat langer over nadenk is het echter helemaal zo gek nog niet. De vele scheidingen wereldwijd bestaan alleen bij de gratie van het huwelijk. Blijkbaar is er wél behoefte om te trouwen. Vanuit dat perspectief past het voorstel misschien wel meer bij de moderne relatiebeleving dan we zouden willen. Disinformation omschrijft dat prachtig:

Is a lifetime of monogamy fast becoming an impossible dream, and an until-death marriage agreement nothing but an unfair trap, sprung by your past self onto your future self? Mexico City likely will test out a system in which matrimonial contracts run for two years, as a solution to the problems associated with messy divorces and drawn-out unhappy unions. In the future, lifelong marriage will likely be seen as an arcane and barbaric institution.

Tot 2013 ons scheidt. Ik kan er wel om lachen.

@

Afbeelding: Disinformation

Reageer