clear

zoeken

search

Het Crypto Museum

20 februari 2011

Crypto Museum is een initiatief van de Nederlanders Marc Simons en Paul Reuvers, twee heren zich tot doel hebben gesteld de geschiedenis van de Cryptografie te conserveren. Voor de mensen die niet weten wat cryptografie is hierbij de omschrijving van het begrip op Wikipedia:

Uit het Grieks, κρυπτός kryptós “verborgen,” en γράφω gráfo “schrijven”. Houdt zich bezig met technieken voor het zodanig versleutelen van te verzenden informatie, dat het voor een cryptoanalist, een persoon die toegang heeft tot het kanaal tussen zender en ontvanger, en dus als het ware ‘mee kan luisteren’, onmogelijk is om tegen aanvaardbare inspanning uit de getransporteerde data af te leiden welke informatie er door de zender was verzonden. Cryptografie wordt voornamelijk gebruikt om gegevens over te dragen die onderweg niet leesbaar mogen zijn door andere partijen. Enkel de zender en ontvanger beschikken over de juiste sleutel om de gegevens terug om te zetten in hun originele vorm.

Duik in de geschiedenis van de Enigma, speel met simulators , of lees eens welke rol Philips speelde, op dit gebied.

Interessante kost.

@

Reageer