clear

zoeken

search

Everyware, Fans, Bloggers en Gamers

10 augustus 2007


Er gaan weer twee boeken retour:

Het boek van Greenfield leende ik via IBL en hoewel het een interessant onderwerp behandelt, namelijk het verdwijnen van computers als fysieke objecten, slaagde ik er maar niet in om lekker door te lezen in het boek. Ik denk dat ik al te veel over dit onderwerp las in boeken als Smartmobs en Spychips. Daarnaast is het boek geschreven in de vorm van 81 stellingen, wat maakt dat je het makkelijk weglegt en vergeet, om even in een ander boek te beginnen. Dat kun je niet eens betitelen als diagonaal lezen. Geïnteresseerden doen er beter aan om de bespreking op ZDNet te lezen.

Het boek van Jenkins kreeg ik aangereikt door een collega, die het aantrof in een stapel aanwinsten. Dat boek kon me wèl boeien. Jenkins beschrijft de hedendaagse deelnemerscultuur aan de hand van de geschiedenis van fans en heldenverering (grappig dat er juist een tentoonstelling is over helden, in Amsterdam). Jenkins beschrijft de wereld van Trekkies, de cultuur van fanzines in de jaren tachtig, de opkomst van nieuwsgroepen (rondom de televisieserie Twin Peaks ontstond de eerste grote digitale fanclub op alt.tv.twinpeaks) en later het weblog.
Hij duikt er echt in en nuanceert de beeldvorming rondom de moordenaars van Columbine. Ze hielden niet alleen van FPS-games en Marlilyn Manson: ze keken ook naar bepaalde televisieseries en films. Het begrip voor pubers als fans, of fans als pubers, is vaak klein.
Jenkins legt interessante verbanden.

De uitgever verwoordt het als volgt:

“Bringing together the highlights of a decade and a half of groundbreaking research into the cultural life of media consumers, Fans, Bloggers, and Gamers takes readers from Jenkins’s progressive early work defending fan culture against those who would marginalize or stigmatize it, through to his more recent work, combating moral panic and defending Goths and gamers in the wake of the Columbine shootings. Starting with an interview on the current state of fan studies, this volume maps the core theoretical and methodological issues in Fan Studies. It goes on to chart the growth of participatory culture on the web, take up blogging as perhaps the most powerful illustration of how consumer participation impacts mainstream media, and debate the public policy implications surrounding participation and intellectual property.”

Goed gesproken, uitgever.

@

Reageer