clear

zoeken

search

Eindrapport Draadloos Open Zeeland: WiFi in heel Zeeland is mogelijk

11 mei 2007


Begin maart schreef ik over het project Draadloos Open Zeeland. Gisteren kreeg gedeputeerde Wiersma dan eindelijk de resultaten van de haalbaarheidstudie aangeboden.

Het rapport is in z’n geheel te downloaden (PDF). Van het weekend zal ik dit rapport eens aandachtig lezen. Ik heb wel even de belangrijkste conclusies uit het document ‘geknipt’:

“Draadloos Open Zeeland is haalbaar om de volgende redenen:

– De voor een DOZ toe te passen technologieën zijn reeds her en der toegepast. Voor toepassing in DOZ is een opschaling van de toepassing van deze technologieën noodzakelijk die wij haalbaar achten.

– Alhoewel er door maatschappelijke partners een aantal kritische kanttekeningen zijn geuit omtrent de haalbaarheid van DOZ, en deze kanttekeningen ook allen inhoudelijk zijn onderzocht, heeft geen van deze kanttekeningen naar onze mening een onoverkomelijk bezwaar opgeleverd.

– De implementatie van de infrastructuur van DOZ kan goed worden onderverdeeld in een drietal ambitieniveaus die elkaar in de tijd op kunnen volgen. Door te starten op een laag ambitieniveau en pas bij succes op te schakelen naar een hoger ambitieniveau blijven de risico’s goed beheersbaar. Grotere investeringen komen dan pas ter sprake op een moment dat er ook meer zekerheid is over rentabiliteit van die investeringen. De overheid (met name de provincie) heeft in die aanpak steeds een heldere en haalbaretaak.

– Er zijn momenteel voldoende toepassingsideeën om de eerst fase van die technische realisatie (Proof of Concept) in gang te zetten. In paragraaf 3.2 zijn zeven van deze toepassingsideeën beschreven en is aangegeven wie de eigenaren van die ideeën zijn.

– Alhoewel er voldoende interesse in DOZ is vastgesteld is het draagvlak voor actieve maatschappelijke participatie nog broos. Er zijn echter voldoende maatschappelijke en economische drijfveren gevonden om in rede aan te mogen nemen dat zich hieruit een duurzaam draagvlak zal vormen. [ Voorbeeld van dergelijke drijfveren: Zeeland heeft veel watergebieden en buitengebieden die alleen draadloos te ontsluiten zijn. Er is een structurele behoefte aan betere (of beter bereikbare) draadloze netwerken. DOZ stimuleert sectoren en thema’s die bij de lokale overheden hoog op de agenda staan zoals economie, (water)toerisme, plattelandsontwikkeling en zorg.] “

Ik zag dat onze biblioservicebus ook in het rapport wordt vermeld. Tant mieux!

Binnenkort meer over dit onderwerp. Zie ook het verslag van Erwin Boogert op Emerce.

De foto is van collega Juul.

@

3 Reacties

  1. Jan Tweepuntnul schreef:

    Mooi rapport. Er worden nog wel erg veel slagen om de arm gehouden. Kun jij er een invoeringstermijn in terug vinden? Bij de “vervolgacties op korte termijn” zag ik ze in ieder geval niet.

  2. Zover ben ik nog niet. Hopelijk na het weekend wel. Vandaag was niet wat je noemt een leesdag…de vluchtige blik leerde me alleen iets over de haalbaarheid van het geheel…

  3. Anoniem schreef:

    Leuk!

Reageer