clear

zoeken

search

Buurtatlas.nl ontsluit cultureel erfgoed Schouwen-Duiveland met Wiki en Google Maps

23 april 2007


De vereniging Dorp, Stad & Land verzorgt namens bijna 80 gemeenten in Zuid-Holland en Zeeland het ruimtelijk kwaliteitsbeleid.
Zij hebben nu de site Buurtatlas.nl gelanceerd, waar met behulp van een Wiki en Google Maps het cultureel erfgoed van Schouwen-Duiveland wordt ontsloten.

Op de Wiki valt onder meer het onderstaande te lezen:

“De site is tot stand gekomen met subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Architectuur. De data die nu in de Atlas zitten zijn vooral gericht op Schouwen-Duiveland, maar nu de site bestaat, kan de rest van Nederland en in principe de wereld, ook worden ingevoerd. Dit geeft overheden, historische verenigingen en ge├»nteresseerde particulieren een heel nieuw, laagdrempelig middel in hun streven naar het behoud van (kennis over) het cultureel erfgoed. De site zoekt automatisch links tussen objecten en gebieden waardoor een uniek en compleet beeld ontstaat.”

De site is de eerste in zijn soort. En aangezien wij ons in de Zeeuwse Bibliotheek ook bezighouden met het behoud van Zeeuws cultureel erfgoed, is dit een initiatief dat onze aandacht verdient.

Bij deze.

Via Sync.

@

Reageer