clear

zoeken

search

Casebeschrijving Middelburg Dronk, deel 6: successen en samenwerken

21 april 2013

Voor het handboek Informatiewetenschap van Vakmedianet (voorheen van Kluwer) beschreef ik onlangs de case Middelburg Dronk. Op Mijns Inziens alvast een voorproefje in meerdere delen. Vandaag deel 6: successen en samenwerken..
Successen
Ondanks het feit dat Middelburg Dronk verbeterpunten heeft en nog veel werk behoeft om door te kunnen groeien, beschouwen we het project als een succes. Dat gevoel komt voort uit de vele positieve reacties  en de navolging die het initiatief krijgt, maar ook uit de aandacht die lokale en regionale media er aan besteedden, met als hoogtepunt het televisie-item van Omroep Zeeland. Het thema van Middelburg Dronk is een niche, maar wel een niche die nostalgische gevoelens oproept bij velen en die anderen inspireert om vergelijke initiatieven te ontplooien. Het is geweldig om te constateren dat steeds meer mensen ons weten te vinden en ons geleidelijk beginnen te beschouwen als kenners van de (geschiedenis van) Middelburg in het algemeen, en van de Middelburgse horeca in het bijzonder. We krijgen regelmatig mails, bijvoorbeeld van mensen die bronnen zoeken waarin ze meer informatie kunnen vinden over de geschiedenis van hun woonhuis, of van mensen die meer willen weten over een bepaalde foto. Zo stelde op Facebook onlangs iemand een vraag over een groep muzikanten op een foto uit de jaren ‘40. Wij konden haar direct in contact brengen met de nabestaanden van die muzikanten, omdat die de bewuste foto hadden aangeleverd. Er werden ter plekke adressen en anderen gegevens uitgewisseld, met Middelburg Dronk als bemiddelaar. Het mooie van zulke gebeurtenissen is dat het mes aan twee kanten snijdt. De betrokkenen zijn net zo blij met de nieuwe informatie en contacten als wij.

Samenwerken
Dat het bereik van Middelburg Dronk steeds groter wordt, en dat het project bijdraagt aan de bekendheid van de online collecties van erfgoedinstellingen in de regio, ontgaat ook de instellingen zelf niet. Er is sympathie en bereidwilligheid om samen te werken. Dat komt enerzijds tot uiting in de behulpzaamheid van individuele medewerkers tijdens bronnenonderzoek in het archief of de bibliotheek, anderzijds in de afspraken die gemaakt worden met de directies van die instellingen, bijvoorbeeld over de eerdergenoemde ‘inloopsessies’ in het Zeeuws Archief, of over de financiële steun door Bibliotheek Vlissingen (voor o.a. de hosting van de websites). In navolging van Middelburg Dronk zijn er namelijk meer websites gelanceerd. Vlissingen Dronk en Terneuzen Dronk worden door ons ondersteund (maar niet inhoudelijk beheerd).

We werken onder de naam ‘dronk.org’ inmiddels ook aan een digitale infrastructuur die opschaling naar een onbeperkte hoeveelheid steden en dorpen mogelijk moet maken. Of we daar in de toekomst ook gebruik van zullen maken valt nog te bezien, maar feit is wel dat verschillende mensen interesse hebben getoond voor het project, waaronder een archivaris uit Gelderland en bibliothecarissen uit Brabant, Limburg en Overijssel. Het is niet onze intentie om het ‘Dronkconcept’ zelf actief uit te rollen maar we bieden geïnteresseerden in de toekomst graag een kant en klaar sjabloon, de benodigde infrastructuur. Ondertussen zijn we ook in gesprek met de divisie Multimedia van energiebedrijf DELTA, over de mogelijke participatie van de websites in een project rondom interactieve televisie. DELTA wil ook graag een kanaal inrichten met lokale en regionale content en kijkt daarbij ook naar particuliere initiatieven als Middelburg Dronk. Dat onze stichting veel ziet in een potentieel publiek van circa 200.000 Zeeuwen behoeft geen betoog.

De volledige Casebeschrijving Middelburg Dronk kan ook worden gedownload als PDF-bestand.

Gerelateerd:

Reageer